Mobiliteit voor minder mobiele mensen

Gent wil een toegankelijke stad zijn. U vindt hier dan ook heel wat info voor minder mobiele personen. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij het Mobiliteitsbedrijf of ook bij de Toegankelijksambtenaar van de Stad Gent of bij de Ombudsvrouw.