Parkeren voor minder mobiele personen

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je bijna altijd gratis en onbeperkt bovengronds parkeren. Ontdek ook andere opties.

Vink links in het menu het vakje aan bij 'Parkeerplaatsen voor personen met een beperking'. Zoom vervolgens sterk genoeg in op het gebied waar je een parkeerplaats zoekt (gebruik + of - in de rechterhoek).

Parkeren op straat 

In Gent mag je met jouw parkeerkaart voor personen met een handicap gratis en onbeperkt parkeren, vooraf registreren is niet nodig. De parkeerkaart voor personen met een handicap moet duidelijk zichtbaar én leesbaar op het dashboard aan de voorruit liggen

Waar mag je parkeren?

 • op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap
 • op parkeerplaatsen waar betalend straatparkeren geldt
 • in blauwe zones

Parkeer je in de lage-emissiezone (LEZ)? Check of je wagen de LEZ mag inrijden op www.lez.gent. Er zijn uitzonderingen voor mensen met een beperking, als ze aan de voorwaarden voldoen.

Waar mag je niet parkeren?

 • Als er een parkeerverbod geldt, is dit ook voor personen met een handicap van toepassing.
 • Op voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners, autodelers en marktkramers.
 • Op shop & go parkeerplaatsen.

Parkeerplaats aan je woning of werkplaats?

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kan de Stad Gent een parkeerplaats voor personen met een handicap inrichten aan jouw woning of werkplaats:

 • Als je een parkeerkaart voor personen met een handicap bezit.
 • als je geen eigen garage hebt.
 • als je eigenaar bent van een eigen voertuig (je moet daarom niet zelf kunnen rijden).
 • als je ernstige moeilijkheden hebt om je te verplaatsen door een algemene handicap van ten minste 9 punten (vermindering van de zelfredzaamheid), waarvan 2 punten op verplaatsingsmogelijkheden.
 • OF als je ernstige moeilijkheden hebt om je te verplaatsen door blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van 50%, gestaafd door een medisch attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap (Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent - tel. 09 245 13 21 of Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel - 080098799).

Benodigheden

 • Recto-verso kopie of scan van je 'parkeerkaart voor personen met een handicap';
 • Recto-versie kopie of scan van het inschrijvingsbewijs van de wagen (of een kopie van het inschrijvingsbewijs op hetzelfde adres van de persoon door wie de persoon met een handicap wordt vervoerd)
 • Kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap dat het aantal punten (vermindering van de zelfredzaamheid) specifieert.

Parkeren in de parkings 

Parkeren in de stedelijke parkings kan tegen het normaal tarief, maar wel op speciaal voorbehouden plaatsen. De parkeerplaatsen zijn breder en bevinden zich steeds vlakbij de lift.

Parkeren in het autovrij gebied 

Als persoon met een beperkte mobiliteit kan je toegang krijgen tot het autovrij gebied. Je kan er echter niet parkeren. We voorzien wel bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de rand van het autovrij gebied:

 1. Edward Anseeleplein
 2. Kammerstraat
 3. Poel en Drabstraat
 4. Ajuinlei, Gebroeders Van de Veldestraat en Recolettenlei
 5. Henegouwenstraat-Voldersstraat
 6. Lammerstraat/Muinkkaai
 7. Sluizeken

Mobiliteit voor minder mobiele personen

In Gent zijn er verschillende vervoermogelijkheden voor minder mobiele personen. Lees meer over welke opties er bestaan en over welke vergunningen je moet beschikken.