Parkeren voor minder mobiele personen

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je bijna altijd gratis en onbeperkt bovengronds parkeren. Ontdek ook andere opties.

Parkeren op straat

In Gent mag je met jouw parkeerkaart voor personen met een handicap gratis en onbeperkt parkeren, vooraf registreren is niet nodig. De parkeerkaart voor personen met een handicap moet duidelijk zichtbaar én leesbaar op het dashboard aan de voorruit liggen

Je kan parkeren op volgende plaatsen:

 • op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap
 • op parkeerplaatsen waar betalend straatparkeren geldt
 • in blauwe zones

Parkeer je in de lage-emissiezone (LEZ)? Check of je wagen de LEZ mag inrijden op www.lez.gent. Er zijn uitzonderingen voor mensen met een beperking, als ze aan de voorwaarden voldoen.

Uitzonderingen parkeren op straat 

 • Als er een parkeerverbod geldt, is dit ook voor personen met een handicap van toepassing.
 • Met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag je niet parkeren op voorbehouden bewonersplaatsen, autodeelplaatsen en marktkramersplaatsen.
 • Op plaatsen voor ultrakort parkeren, moeten ook minder mobiele personen parkeerautomaten gebruiken.

Parkeerplaats aan je woning of werkplaats?

Onder bepaalde voorwaarden kan de Stad Gent een parkeerplaats voor personen met handicap inrichten aan jouw woning of werkplaats:

 • Als je een parkeerkaart voor personen met een handicap bezit
 • als je geen eigen garage hebt
 • als je eigenaar bent van een eigen voertuig (je moet daarom niet zelf kunnen rijden)
 • als je ernstige moeilijkheden hebt om je te verplaatsen door een algemene handicap van ten minste 9 punten (vermindering van de zelfredzaamheid) waarvan 2 punten op verplaatsingsmogelijkheden
 • OF als je ernstige moeilijkheden hebt om je te verplaatsen door blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van 50%, gestaafd door een medisch attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap (Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent - tel. 09 245 13 21 of Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel - 080098799).

Hoe kan je dit aanvragen?

Bezorg de nodige documenten aan het Mobiliteitsbedrijf: via mail of met de post:

Parkeerplaatsen op de webkaart

Op bovenstaande webkaart kan je de locatie van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap bekijken. Vink links in het menu het vakje aan bij 'Parkeerplaatsen mindervaliden'. Zoom vervolgens sterk genoeg in op het gebied waar je een parkeerplaats zoekt (gebruik + of - in de rechterhoek).

Parkeren in de parkings

Parkeren in de stedelijke parkings kan tegen het normaal tarief, maar wel op speciaal voorbehouden plaatsen. De parkeerplaatsen zijn breder en bevinden zich steeds vlakbij de lift.

Parkeren in het autovrij gebied

Als persoon met een beperkte mobiliteit kan je toegang krijgen tot het autovrij gebied. Je kan er echter niet parkeren. We voorzien wel bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de rand van het autovrij gebied:

 1. Edward Anseeleplein
 2. Kammerstraat
 3. Poel en Drabstraat
 4. Ajuinlei, Gebroeders Van de Veldestraat en Recolettenlei
 5. Henegouwenstraat-Voldersstraat
 6. Lammerstraat/Muinkkaai
 7. Sluizeken

Veelgestelde vragen