Parkeervergunning voor zorgverstrekkers, mantelzorgers en erkende zorgorganisaties

Je kan als zorgverlener een parkeervergunning voor zorgverstrekkers, mantelzorgers of erkende zorgorganisaties aanvragen via het e-loket.

Waar gaat het over?

De zorgverlener krijgt maximaal één parkeervergunning per voertuig. Aan een parkeervergunning kan maximaal één kenteken worden gekoppeld. De vergunning is digitaal en wordt gecontroleerd aan de hand van de nummerplaat.

 • Met deze parkeervergunning mag je het voertuig parkeren op het volledige grondgebied van Gent, in zones met betalend parkeren, blauwe zones en op plaatsen voorbehouden voor houders van een parkeervergunning (bijvoorbeeld bewonersplaatsen). Mantelzorgers mogen met hun vergunning enkel parkeren in de bewonerszone gekoppeld aan het domicilie van de zorgbehoevende.
 • Met deze parkeervergunning mag je niet parkeren op plaatsen waar ultrakort parkeren geldt.
 • Je mag de hele dag gratis parkeren, maar nooit langer dan 2 uur op dezelfde plaats.
 • Je moet je parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het parkeren aan te geven.

Het gebied binnen de stadsring R40 is een lage-emissiezone (LEZ). Check op www.lez.gent of je wagen de LEZ mag inrijden.

Een parkeervergunning geeft je geen recht om een autovrij gebied in te rijden. Moet je in een autovrij gebied zijn? Vraag dan een vergunning autovrij gebied aan.

Wat zijn de voorwaarden?

De individuele zorgverstrekker of een zorgverstrekker werkzaam voor een organisatie die de parkeervergunning aanvraagt, moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Behoren tot één van volgende categorieën:
  • Huisarts
  • Zorgkundige
  • Thuiszorg
  • Gezinszorg
  • Vroedvrouw
  • Kinesist
  • Mantelzorger
  • Georganiseerd vervoer van minder mobiele personen
 • Een individuele zorgverstrekker moet beschikken over een officiële erkenning met een RIZIV nummer of een erkenning door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid of een visumnummer in combinatie met een attest van tewerkstelling dat niet ouder is dan 3 maanden.

Een mantelzorger moet beschikken over een 'Attest algemene erkenning als mantelzorger door een ziekenfonds (type 1 attest)', af te leveren door de zorgkas van de zorgbehoevende. 

Een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen dient te beschikken over een bewijs van erkenning als: 

 • Minder Mobiele Centrale
 • Ziekenfonds dat minder-mobielenvervoer organiseert
 • Vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Hoeveel kost het?

De parkeervergunning kost 100 euro per jaar.

Wat heb ik nodig?

 1. Inschrijvingsbewijs van het voertuig.

 2. Indien het voertuig niet op naam van de vergunninghouder is ingeschreven: een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon of het contract met of bewijs van lidmaatschap of registratie bij een autodeel organisatie, waaruit blijkt dat de vergunninghouder bestendig over dit voertuig beschikt voor de uitvoering van zijn /haar taken als zorgverstrekker.

 3. Afhankelijk van categorie:

  • Individuele zorgverstrekker of werkzaam voor een organisatie

   • RIZIV -nummer
   • OF erkenning van Vlaamse Agentschap Zorg & gezondheid in combinatie met een attest van tewerkstelling dat niet ouder is dan 3 maanden
   • OF visumnummer in combinatie met een attest van tewerkstelling dat niet ouder is dan 3 maanden
  • Mantelzorger: 'Attest algemene erkenning als mantelzorger door een ziekenfonds (type 1 attest)', afgeleverd door de zorgkas van de zorgbehoevende. 
  • Een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen dient te beschikken over een bewijs van erkenning als: 
   •  Minder Mobiele Centrale,
   • een lokaal dienstencentrum of als ziekenfonds die minder mobielenvervoer organiseert
   • vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Welke stappen zijn er?

Je dient de vergunning in via het e-loket. Inloggen in het e-loket kan met eID en aangesloten kaartlezer, itsme®, een beveiligingscode via SMS of een beveiligingscode via mobiele app.

Lukt het je niet om online een aanvraag te doen?

 1. Ga even langs bij één van de Digipunten
 2. Of maak een afspraak bij het Mobiliteitsbedrijf via 09 266 28 00

Noot: de vergunning voor zorgverstrekkers is niet te verwarren met de Parkeer + Zorg-kaart.

Verlenging van de vergunning

Een maand voor de vervaldatum van je vergunning krijg je een herinnering per mail (of brief).

Regelgeving

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Gelijkaardige producten

Vervangwagen aanmelden voor parkeervergunning

Parkeervergunning voor zorgverstrekkers, mantelzorgers en erkende zorgorganisaties