Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 28 juni 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 29 juni 2022

Beschrijving

Huidig reglement bepaalt de modaliteiten voor de uitreiking van de gemeentelijke parkeervergunningen, in uitvoering van artikel 2 §2 van het Ministerieel Besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart van 9 januari 2007.