Trage wegen in Gent

Gent heeft meer dan 100 erkende trage wegen. Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers.

wandelen langs trage wegen Gent
wandelen langs trage wegen Gent

Trage wegen in Gent

Trage wegen zijn veilige en rustige paden voor voetgangers en fietsers. Het zijn onder andere oude kerkwegels, veldwegen, en jaagpaden. Niet alle trage wegen zijn verhard en daardoor soms moeilijk toegankelijk voor rolwagens en buggy's.

Gent heeft 118 erkende trage wegen. Ze bevinden zich vooral in het groen. Ter plaatse herken je ze aan de  trage-wegen-naambordjes.

Het netwerk van trage wegen in Gent is uitgewerkt in samenspraak met bewoners en verenigingen, Trage Wegen vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen. De realisatie gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Landsmaatschappij en vzw Natuurpunt.

Ontdek de uitgestippelde wandelroutes langs erkende trage wegen

Van 2015 tot 2019 organiseerde de Stad Gent een Dag van de Trage Wegen. Er zijn toen 4 uitgestippelde wandelingen gemaakt langs de erkende trage wegen in Drongen, Sint-Denijs-Westrem/Afsnee en in  de groenpool Gentbrugse Meersen.

Wist je dat in de groenpool Gentbrugse Meersen de trage wegen vernoemd zijn naar beschermde diersoorten die er voorkomen?  Ontdek ze in het verhaal achter de namen van de trage wegen in de groenpool Gentbrugse Meersen.

Maak zelf je traject langs trage wegen?

Het Gentse trage wegennetwerk  is waar mogelijk aaneengeschakeld tot een lussensysteem. Met de trage wegenplannen hierboven kunnen wandelaars en fietsen hun eigen groentraject langs trage wegen vastleggen.

Meld een probleem aan een trage weg

Zie je een put in de bestaande trage weg in Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde of in Gentbrugse Meersen of is deze trage weg niet meer toegankelijk door overmatige begroeiing of een ander probleem? Bel Gentinfo 09/210.10.10 of mail naar gentinfo@stad.gent en signaleer duidelijk wat het probleem is en op welke trage weg.