5 LEZ-tips voor wie Gent, Antwerpen en Brussel bezoekt

Ons land telt intussen 3 steden met een lage-emissiezone: Antwerpen, Brussel en Gent. Met deze 5 handige tips bewaar je het overzicht.

De bedoeling is overal dezelfde: de luchtkwaliteit verbeteren door de meest vervuilende voertuigen te weren. Maar er zijn ook lokale verschillen, en die zijn belangrijk als je regelmatig van Gent naar Antwerpen of Brussel rijdt.  

1. Kijk of bestemming (of de weg ernaar toe) in de LEZ ligt

Voor je vertrekt check je best of het nodig is om de LEZ in te rijden. De zone in Brussel is namelijk een pak groter dan die van Gent bijvoorbeeld. In Antwerpen strekt de zone uit over het volledige gebied binnen de ring en Linkeroever. In Brussel vallen alle 19 gemeenten van het Brussels Gewest onder de LEZ, maar de ring zelf en de transitparkings maken er geen deel van uit. In Gent gaat het over het gebied binnen de stadsring, met uitzondering van de ring zelf en de as Nieuwewandeling-Blaisantvest. Ook de toegangsweg tot Parking Gent Zuid en AZ Sint-Lucas valt buiten de LEZ.

2. Controleer je voertuig en euronorm

De LEZ-regelgeving in België is een gewestelijke bevoegdheid: dat betekent dat de toegangsvoorwaarden voor Antwerpen en Gent (Vlaams Gewest) deels verschillen van de LEZ-regels die in Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van tel zijn. We zetten de belangrijkste verschillen naast elkaar. Waar je ook naartoe rijdt: de voertuigcategorie, brandstof en euronorm zijn bepalend in alle steden. Die gegevens vind je op het inschrijvingsbewijs. Elke stad heeft een online tool waar je kan controleren of je auto de desbetreffende LEZ in mag door je nummerplaat en datum van 1ste inschrijving in te geven:

In Gent en Antwerpen zijn dieselvoertuigen met een euronorm 5 of hoger automatisch toegelaten. Voor een dieselvoertuig met euronorm 4 geldt een overgangsregeling: daarvoor kan je een tijdelijke toelating voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar kopen. Dat blijft zo tot eind 2024, dan worden de toelatingsvoorwaarden strenger. Valt je auto volledig buiten de toegestane milieunormen, dan kan je met een LEZ-dagpas maximaal 8 keer per jaar de LEZ inrijden. Die kost in beide steden 35 euro. Voor benzine-, aardgas- en CNG-wagens zijn de toelatingsvoorwaarden minder streng.

In Brussel zijn dieselvoertuigen met euronorm 5 sinds 2022 automatisch toegelaten. Er bestaat echter geen mogelijkheid om een tijdelijke toelating van 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar te kopen. Voor voertuigen die niet voldoen kan je wel een LEZ-dagpas kopen. Die kost - net zoals in Antwerpen en Gent - 35 euro en kan je maximaal 8 keer per jaar gebruiken.

Rij je met een vrachtwagen van meer dan 3.5 ton (voertuigcategorie N2 of N3)? Dan gelden de LEZ-regels wél in Gent en Antwerpen, maar niet in Brussel.

3. Je betalende toegang is enkel geldig in de stad waar je die aankocht 

Heb je een tijdelijke toelating om gedurende 1 jaar de LEZ van Gent te betreden? Dan is die enkel geldig voor de lage-emissiezone van Gent, niet voor die van Antwerpen. En al helemaal niet voor de LEZ in Brussel, want daar bestaat het systeem van een tijdelijke toelating niet. Hetzelfde geldt voor een LEZ-dagpas: kocht je een dagpas voor Brussel, dan kan je de dagpas niet gebruiken om dezelfde dag nog eens naar Antwerpen of Gent te rijden. Algemeen geldt: elke vorm van betalende toegang is enkel geldig in de lage-emissiezone van de stad waar je de toegang hebt aangekocht.

Meer info: tijdelijke toelating voor LEZ Gentdagpas voor LEZ Genttijdelijke toelating voor LEZ Antwerpendagpas voor LEZ Antwerpendagpas voor LEZ Brussel

4. Je gratis toegang is geldig in Gent én Antwerpen, maar niet in Brussel 

Sommige voertuigen worden wél toegelaten tot de LEZ, maar moeten eerst gratis geregistreerd of aangemeld worden. Dat gaat vooral om toegelaten voertuigen met een buitenlandse nummerplaat. Een registratie voor Gent is ook geldig voor Antwerpen en omgekeerd, maar voor Brussel geldt die wederkerigheid niet. Dat komt doordat de regelgeving per gewest is vastgesteld. Buitenlandse bezoekers met een toegelaten wagen moeten hun voertuig dus een keer voor alle Vlaamse lage-emissiezones registreren, en een keer voor de Brusselse lage-emissiezone. Voor Nederlandse bezoekers is de situatie anders: die hoeven zich voor de LEZ van Antwerpen en Brussel en Gent niet te registreren. 

Meer info:

Hetzelfde geldt voor bepaalde niet toegelaten voertuigen die in sommige gevallen toch de LEZ mogen inrijden, zoals voertuigen van een persoon met een handicap. In Antwerpen en Gent kan je die voertuigen gratis registreren, in Brussel moet je daarvoor een (gratis) afwijking aanvragen. In Brussel geldt deze afwijking enkel voor voertuigen die specifiek werden aangepast. Kijk hier om welke voertuigen het gaat

5. Is je voertuig te vervuilend? Bekijk de alternatieven

Naar Gent, Antwerpen of Brussel? Dat kan op allerlei manieren. Overal ben je welkom met de auto, maar misschien is parkeren op een park-and-ride en overstappen op een tram of bus wel sneller? Of kan een plooifiets op de trein een oplossing zijn? Bekijk vooraf de verschillende mogelijkheden: