Maak van je geveltuin een groenslinger

Is je straat maximum 10 m breed, dan kan je samen met je overbuur een groenslinger aanvragen. De Stad spant kabels en onderhoudt de slinger.

Waar gaat het over?

In een stad is groen belangrijk. Niet alleen zijn planten mooi om zien en geven ze de straat kleur en geur. Groen zorgt ook voor vogels, bijtjes en ander leven. En het geeft koelte in de zomer.

Ook in smalle straten hebben we voldoende groen nodig. Waar er weinig plaats is voor straatbomen, kan u  een groenslinger over de straat laten zwieren.

Een groenslinger is een slinger van klimplanten die vanuit twee (schuin) tegenover elkaar liggende geveltuinen over de straat worden geleid. De klimplanten groeien langs de gevels tot een hoogte van minstens 5 meter. Dan steken ze met horizontale kabels de straat over.

Interesse? Spreek met je overbuur af. Jullie planten zelf een geveltuin aan en verzorgen de planten tot op 3 meter hoogte. De Stad Gent zorgt voor de kabels en het onderhoud van de planten vanaf 3 meter hoogte.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden groenslingers

Groenslingers kunnen enkel aangelegd worden in straten of delen van straten die

 • op het grondgebied van de stad Gent liggen
 • van gevel tot loodrecht tegenoverliggende gevel maximum 10 meter breed zijn

De groenslinger kan ook tussen twee woningen die schuin tegenover elkaar liggen. De afstand van gevel tot gevel bedraagt dan maximum 12 meter en de horizontale kabels maken een hoek van niet meer dan 45°.

Tussen twee groenslingers in een straat moet minstens 10 meter open ruimte zijn. 

Omdat de groenslinger een grote horizontale trekkracht uitoefent op de gevel, moeten we hem goed kunnen verankeren in de muur. Dat kan in volle muren (waarin bakstenen met hun kopse kant zichtbaar zijn). In gevels met spouwmuren of gevels die gebouwd zijn met (holle) snelbouwstenen is het niet mogelijk om de groenslinger voldoende stevig te verankeren.

Na ontvangst van jouw aanvraag, gaan we zo snel mogelijk na of je gevel voldoende verankering mogelijk maakt. In sommige gevallen voert de aannemer een proefboring uit.

Voorwaarden geveltuinen

Jij en je overbuur hebben een geveltuin of leggen er zelf één aan. Daarin plant je één of meerdere van deze groeikrachtige klimplanten:

 • Clematis montana Rubens - bergbosrank ‘Rubens’
 • Parthenocissus quinquefolia - vijfdelige wingerd
 • Passiflora caerulea - blauwe passiebloem
 • Vitis coignetiae - rode wijnstok
 • Aristolochia durior - Duitse pijp
 • Akebia quinata of Akebia trifoliata of Akebia x pentaphylla - klimaugurk of chocoladewingerd

Je zorgt voor het onderhoud van de geveltuin tot een hoogte van 3 meter.

Voorwaarden aanvragers

De groenslinger kan zowel door een eigenaar als door een huurder aangevraagd worden. In dat laatste geval vraagt de huurder het akkoord van de eigenaar(s).

Je engageert je om de geveltuin en groenslinger minstens 10 jaar te behouden.

Hoeveel kost het?

De Stad Gent brengt gratis de verticale kabels aan langs beide gevels en de horizontale kabels die over de straat leiden.

De Stad staat ook gratis in voor:

 • controle en onderhoud van de kabels;
 • het snoeien van de klimplant aan de verticale kabels vanaf een hoogte van drie meter;
 • het snoeien van de groenslinger aan de horizontale kabels.

Welke stappen zijn er?

 • Meet na of je straat van gevel tot gevel niet breder is dan 10 meter.
 • Spreek met uw overbuur af om een geveltuin aan te leggen en om een groenslinger aan te vragen.
 • Vul het aanvraagformulier voor de aanleg van een groenslinger in. 
 • Als jij of je overbuur niet de eigenaar is van het gebouw, druk dan de ‘verklaring voor akkoord met de plaatsing van een groenslinger’ af. Laat de verklaring invullen door de eigenaar(s). Stuur of mail de ondertekende verklaring naar de Stad Gent.
 • De Stad Gent gaat na of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen krijg je een antwoord. Dat is ten laatste 8 weken na je aanvraag.
 • De plaatsing van de kabels gebeurt in de maanden mei of november, volgend op de goedkeuring van je aanvraag. Kort daarvoor neemt de Groendienst contact met je op om een precieze datum voor de plaatsing af te spreken. 

Regelgeving

Gelijkaardige producten

Meld de aanleg van je geveltuin

Maak van je geveltuin een groenslinger