Reglement voor het aanleggen en beheren van een geveltuin en van een straattuin

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 oktober 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 oktober 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil extra kwaliteitsvol groen in de stad en buurtbeheer stimuleren.

De Stad Gent realiseert heel wat plantvakken op het openbaar domein. In nieuw aangelegde straten stelt de Stad Gent plantvakken ter beschikking aan haar inwoners. De inwoners mogen de plantvakken in beheer nemen als geveltuin of als straattuin.

In bestaande straten kunnen inwoners eveneens een deel van het voetpad omvormen tot geveltuin.

Het aanleggen, beplanten en onderhouden van bovenvermeld groen kan volgens de voorwaarden bepaald in dit reglement.