Re-integratie van arbeidsongeschikten ondersteunen

Met de Actiegroep Re-integratie willen we het re-integratieproces van (langdurig) zieken voor alle partijen ondersteunen. Help je mee?

Het aantal (langdurig) zieke werknemers en zelfstandigen stijgt en blijft stijgen. Op vijf jaar tijd is het aantal Gentenaars dat langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, met 22% gestegen (2016-2020). In 2020 ging het om 9700 mensen.

Voor die toename zijn verschillende verklaringen. Mensen worden ouder en werken langer maar ook de arbeidsomstandigheden spelen een rol. Er is een stijging van het aantal mensen met mentale klachten zoals burn-out, maar ook fysieke klachten nemen toe.

Er bestaan al heel wat tools en methodieken, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden en informatiekanalen met betrekking tot het re-integratieproces van (langdurig) zieken. Dienstverleners, werknemers en werkgevers zien echter vaak door de bomen het bos niet meer. 

Voor de Gentse regio willen we op deze pagina duidelijkheid brengen: welke tussenkomsten, begeleidingsmethodieken, infopagina's zijn er en bij wie kan je in Gent terecht voor ondersteuning en info. Voor de basisinformatie kan je het best surfen naar de webpagina's van de bevoegde instanties:

Voor een algemeen Vlaams overzicht kan je terecht op de VDAB landingspagina over re-integratie.

Ook op de website van het RIZIV krijg je heel wat info over re-integratie.

  Wat bedoelen we met re-integratie?

  Re-integratie is het geheel aan maatregelen en begeleidingen die erop gericht zijn om de werknemer of zelfstandige die door gezondheidsproblemen is uitgevallen, terug te laten keren in het arbeidsproces.

  Profiel van wie arbeidsongeschikt is in Gent

  Op basis van RIZIV-data kunnen we zien welk profiel meer kans heeft om (langdurig) arbeidsongeschikt te zijn in Gent, en hoe dat evolueert. Op die manier kunnen we gerichter acties opzetten.

  Interesse in het verwerkte cijfermateriaal?

  Download de presentatie PDF (442.55 kB)

  Ziekteverzuim in Vlaanderen per beroepssector

  Op basis van data van Acerta kunnen we het ziekteverzuim in de verschillende beroepssectoren analyseren op Vlaams niveau. Per sector krijgen we zicht op de leeftijd en het geslacht van de zieke werknemers en op de duur van het ziekteverzuim.

  Benieuwd naar deze gegevens?

  Bekijk hier de analyse PDF (632.58 kB)

  Waarop kan je in Gent een beroep doen?

  De Actiegroep Re-integratie is bezig om in kaart te brengen wat er bestaat aan tools en methodieken, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden en informatiekanalen met betrekking tot het re-integratieproces van (langdurig) zieken in Gent.

  Het is work-in-progress, dus graag jullie aanvullingen en feedback.

  Voor wie arbeidsongeschikt is zonder arbeidsovereenkomst - geen werkgever

  Tussenkomsten

  • Socio-professionele rehabilitatie of heroriënteringstrajecten in samenwerking met het RIZIV

  Begeleiding

  Opleiding en Methodieken

  Informatie en Communicatiekanalen

   

  Voor wie arbeidsongeschikt is met een arbeidsovereenkomst - werkgever (in zicht)

  Tussenkomsten

  • Loopbaancheques
  • Deeltijdse werkhervatting door arbeidsongeschikte gerechtigden - RIZIV (fgov.be)

  Begeleiding

  Opleiding en Methodieken

  Informatie en Communicatiekanalen

   

  Voor werkgevers

  Tussenkomsten

  Begeleiding

  Opleiding en Methodieken

  Informatie en Communicatiekanalen

  Interesse in de Actiegroep Re-integratie? 

  De Actiegroep Re-Integratie van Gent, stad in werking brengt Gentse partners samen die willen meedenken over het thema Re-integratie van langdurig zieken.

  In de eerste fase brachten we bestaande tools en methodieken, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden en de informatiekanalen in Gent in kaart (voorjaar 2022).

  In een volgende fase buigen we ons over de vraag hoe we samen uitval op de werkvloer kunnen voorkomen en hoe we duurzame re-integratie van (langdurig) arbeidsongeschikten kunnen teweegbrengen. We starten hiervoor vanaf 2023 een lerend netwerk op.

  De wetgeving over re-integratie is in 2022 grondig aangepast. We geven hier graag de link naar een aantal interessante webinars hierover.

  Webinar - Re-Integratie 2.0 (FOD Werkgelegenheid 13 oktober 2022)