Alles wat je wilt weten over de partnerdag 2023!

We kijken terug op een geslaagde partnerdag over het thema Re-integratie. Boeiende keynote, verhelderende break-outs en toffe gesprekken.

Partnerdag 2023

Welkom!

Chonin Kuo (ambassadeur Amal) en Peter Van de Veire (Vorm DC) hebben deze partnerdag in goede banen geleid. Aan de meer dan 140 deelnemers vroegen ze wat Gent, stad in werking in drie woorden voor hen of hun organisatie betekent. Dat leverde dit kleurrijke resultaat op: 

Onze voorzitter, schepen Bram Van Braeckevelt, en onze ondervoorzitter, schepen Evita Willaert, verwelkomden op hun beurt alle aanwezigen en wezen op het belang van het thema van de dag.

Keynote over arbeids(on)geschiktheid en re-integratie

Dan was het de beurt aan Prof. Lode Godderis. In zijn keynote 'Re-integratie: wat werkt' ging hij in op de vraag hoe we zorg en werk zo kunnen organiseren dat elke werknemer die ziek uitvalt, ondersteuning op maat krijgt.

Uit onderzoek blijkt dat de grens van 12 weken/3 maanden ziekte cruciaal is: daarna wordt een vlotte re-integratie veel moeilijker. Daarom is contact houden zo belangrijk, bij om het even welke ziekte.

Na 3 maanden beginnen ook psychosociale factoren een rol te spelen. Mensen bereiken thuis een nieuw evenwicht. De angst voor terugkeer wordt groter, men is bang om niet meer mee te kunnen of om opnieuw uit te vallen. Ook op het werk heeft men intussen een nieuw evenwicht gevonden en zijn er al veel zaken veranderd.

Welke tips heeft Prof. Godderis?

  • Houd contact!
  • Bij de bespreking van een terugkeer is wederkerigheid noodzakelijk: zoek naar een evenwicht tussen de noden van de werknemer en die van de werkgever (ook van de collega’s).
  • Werk als werkgever een beleid uit: wat verwacht ik als werkgever van jou en wat kan jij van je werkgever verwachten.
  • Bij een eerste telefoontje: 'Hoe gaat het?' en stop! En plan een volgende afspraak in die de werknemer ook kan voorbereiden. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en duidelijkheid bij de werknemer.

Daarna ging Prof. Godderis in op de verschillende fases (acute, subacute en chronische) en op de (on)zin van ziektebriefjes.

Een uitermate boeiende lezing met veel stof tot nadenken!

Benieuwd naar de achterliggende info?

Vind dan hier de presentatie PDF (1.45 MB)

Na de keynote konden de deelnemers kiezen tussen 4 break-outs.

Break-out 1: Rentree naar werk: hoe maakt de re-integratiecoach het verschil?

Aan de hand van het Rentree-project toonden Nils Moortgat (Groep INTRO), Ann Bodyn (Compaan) en Tom Dansaert (emino) aan wat een re-integratiecoach kan betekenen in het re-integratieproces, voor de medewerker en voor de werkgever. Hoe gaat de coach tewerk, wat zijn de doelstellingen, hoe engageert de coach de andere actoren?

Door het veranderde subsidiekader zijn er minder mogelijkheden om een integraal traject van ziekte tot duurzame re-integratie op maat van de werknemer uit te voeren. De resultaten van het Rentree-project tonen nochtans aan dat dit het beste werkt. Sterpunt Inclusief Ondernemen kaart dit probleem beleidsmatig mee aan.

Meer weten over Rentree?

Bekijk hier de presentatie PDF (1.11 MB)

Break-out 2: Wie is wie in een re-integratietraject?

Bij de werkhervatting van een langdurig zieke zijn veel personen betrokken: de arbeidsarts, de adviserend arts van het ziekenfonds, de terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds, de werkgever … Wie doet wat in het traject?

Dr. Geertrui Dumoulin (arbeidsarts Mensura), Dr. Annelies Hostens (adviserend arts CM), Jolien Lammertyn (terug-naar-werkcoördinator CM) en Saskia Vervaecke (Re-integratieteam Stad Gent) gaven inkijk in hun rol en beantwoordden de vele vragen.

Break-out 3: Aan de slag met de roadmap van I-Know-How

Het Interreg project I-Know-How ontwikkelde een interactieve roadmap voor een efficiënte werkhervatting, van de eerste ziektemelding tot de terugkeer naar werk. Isabel Weemaes (Arteveldehogeschool) en Ingmar De Maertelaere (Werkplekarchitecten) gaven de uitleg.

Luc De Pauw (Securex) toonde hoe een sociaal secretariaat werkgevers hierbij kan ondersteunen.

Als bonus gaven ze tips voor een vlotte communicatie tussen werknemer en werkgever bij ziekte.

Interesse in I-Know-How?

Ontdek hier deze handige tool en de bevindingen PDF (2.13 MB)

Break-out 4: Samen werken aan een positief loopbaanperspectief bij kwetsbare werknemers

Loopbaandenken is een must voor iedereen, dat is het uitgangspunt van het Werkschakelpunt Gent. Astrid Faelens (Dienst Werk en Activering - Stad Gent) legde uit dat je kan voorkomen dat mensen langdurig uitvallen door hen de regie over hun eigen loopbaan te geven.

Elisabeth Auer en Ine Van Maele van Weerwerk (Weerkracht vzw) deelden hun ervaringen met loopbaanbegeleiding voor kortgeschoolden en re-integratietrajecten. Een live jobrepairgesprek maakte alles nog concreter.

Wil je meer weten over een jobre­pair­ge­sprek?

Bekijk dan hier de presentatie PDF (1.14 MB)

De partnerdag werd traditiegetrouw afgesloten met een netwerkreceptie. Bij een hapje en een drankje werd duchtig nagepraat. Deze partnerdag gaf veel inspiratie voor het Lerend Netwerk Re-integratie van Gent, stad in werking.