6 nieuwe projecten om de Gentse arbeidsmarkt te versterken

Via het Arbeidspact steunt de Stad Gent 6 innovatieve projecten om meer (langdurig) zieken en niet-beroepsactieven aan werk te helpen.

Hoe re-integreer je (langdurig) zieken terug op de Gentse arbeidsmarkt? Hoe voorkom je uitval in de toekomst en hoe stimuleer je niet-beroepsactieven om weer aan de slag te gaan? 

In 2023 en 2024 gaan 6 projecten op zoek naar innoverende antwoorden op deze vragen, om zo de Gentse arbeidsmarkt te versterken. De projecten zijn het resultaat van de tweede projectoproep van het Arbeidspact. Uit 32 projectideeën werden zes projecten geselecteerd die samen bijna 450.000 euro ontvangen. 

Maak kennis met de zes projecten en hun uitvoerders:

programma