Jeugd­wel­zijns­werk: een verbindend verhaal

Een participatief traject met actoren binnen jeugdwelzijnswerk resulteerde in het charter jeugdwelzijnswerk dat nu als kompas kan dienen.

het charter jeugdwelzijnswerk ondertekend

In 2019 werd een participatief traject met middenveldactoren, stadsdiensten en beleidsmakers doorlopen, met als initiële doelvraag: hoe kunnen we anders/beter (samen)werken om meer impact te hebben op de noden van kwetsbare kinderen en jongeren? Dit resulteerde in een charter dat nu als kompas zal worden gehanteerd door alle betrokken actoren.

tijdslijn

Centraal in dit charter staat het verbindende aspect. Samen sterker!

de organisaties maken zich klaar om hun werking te realiseren

overeenkomsten gesloten met indieners open call

lancering open call jeugdwelzijnswerk

ondertekening charter

De ondertekening van het charter vond plaats op 9 juli op de jeugddienst met de betrokken partners. Op basis van objectieve gegevens & signalen en met het charter als kompas werden ook de krijtlijnen voorgesteld van de verdeling van de extra middelen voor het jeugdwelzijnswerk. Dit zal resulteren in een open oproep in september.

finalisering traject in charter

opstart traject 'jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties'

De 10 principes van de overeenkomst

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat we doen, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

De volgende vier aandachtspunten moeten samen een verhaal vormen: we bieden alle kinderen en jongeren kansen om zich te ontwikkelen in een vrijetijdsomgeving in groep, we willen kinderen en jongeren zelf een stem geven en nemen deze signalen mee, we willen ook onderwijs, arbeidsmarkt, hulpverlening, cultuur, sport met elkaar in contact brengen en we bieden hulp aan kinderen en jongeren.

We willen sociale uitsluiting voorkomen door systemen te veranderen.

We vinden het belangrijk dat de medewerkers die zich hier voor inzetten ook een verschillende achtergrond hebben.

Cijfers en signalen bepalen welke wijk het meeste aandacht krijgt.

We voorzien ook ondersteuning voor de kleinere organisaties en zij zijn ook onze partners.

Er is een samenwerking tussen diensten en organisaties door kennis en infrastructuur te delen.

We werken samen met welzijn, onderwijs, werk, politie, sport en cultuur.

We voorzien een warme plek voor kinderen en jongeren in verschillende wijken, we breiden het aanbod uit en gaan ook naar plaatsen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn.

 

Wil je meer lezen?