Ook krijtcirkels in Citadelpark, Keizerpark en Zuidpark

Fase 2 van het Lente- en Zomerplan gaat van start en focust op groenzones, recreatiegebieden en sportinfrastructuur.

Fase 2 van het Lente- en Zomerplan gaat van start en focust op groenzones, recreatiegebieden en sportinfrastructuur. Jeugd- en sportwerkers zullen bezoekers op een positieve manier sensibiliseren, politie en gemeenschapswachten zorgen voor extra toezicht. Er komen extra afvalkorven, en het Citadelpark, Keizerpark en Zuidpark krijgen krijtcirkels.

Veel Gentenaars beschikken niet over een tuin of wonen klein. Bij mooi weer genieten zij graag van de Gentse parken, recreatiegebieden en sportvoorzieningen. De Stad Gent mikt daarom op druktespreiding om alles veilig en positief te laten verlopen. Bezoekers van de Gentse buitenruimtes zullen op een positieve manier aan de coronamaatregelen herinnerd worden, gemeenschapswachten en politie houden extra toezicht, er komt meer sanitair en er worden extra afvalkorven gezet. De Stad zet ook minder bekende groenzones in de kijker.

Het mooie weer zal veel volk naar onze parken, recre­a­tie­ge­bie­den en sportterreinen lokken. We hebben stadsbreed bekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voor iedereen aangenaam en veilig blijft. Geniet, zoek eens een andere plek op in onze stad en hou rekening met elkaar.

Mathias De Clercq, burgemeester

Sensibiliseren in parken en sportterreinen

Om bezoekers van de Gentse parken te helpen bij het naleven van de maatregelen krijgen de drie drukste parken (Citadelpark, Keizerpark en Koning Albertpark of Zuidpark) krijtcirkels. Het gaat om cirkels voor 4 personen met een diameter van 3 meter en op 3 meter afstand van elkaar. De cirkels zijn een uitnodiging om voldoende afstand te houden tussen groepjes. Op de sportterreinen van de Stad Gent worden de coronamaatregelen duidelijk gecommuniceerd.

Mobiele werkers zullen in de parken en pleintjes optreden als aanspreekpunten voor jongeren en Gentenaars. Ze zullen bezoekers op een positieve manier aan de coronamaatregelen herinneren en eventueel alternatieve opties aanbieden.

Extra toezicht

Gemeenschapswachten zullen van de paasvakantie tot 30 september het Kapitein Zeppospark, de Blaarmeersen, het Citadelpark en het Keizerpark frequent aandoen, net zoals het Rabotpark, het Henri Storyplein, de Coupure en het Coyendanspark. De Gentse politie neemt de groenzones en recreatiegebieden mee in haar reguliere werking en stemt af met de jeugd- en sportwerkers.

Meer afvalkorven en -ophalingen, bijkomend sanitair

Ivago zorgt voor extra afvalkorven op de drukke plekken, en zal die vanaf 1 april ook frequenter legen. Via tags op de grond stimuleren de Stad Gent en Mooimakers bezoekers om hun plek proper achter te laten bij vertrek. Eerder werd ook beslist om extra publiek sanitair te voorzien in de Gentbrugse Meersen, het Keizerpark en aan het Houtdok.

Het Lente- en Zomerplan van de Stad Gent is opgedeeld in 3 fasen: de eerste fase behelst de binnenstad en loopt tot aan de heropstart van de horeca. De tweede fase loopt van de paasvakantie tot na de zomer en omvat de groenzones, recreatiegebieden en sportinfrastructuur. De derde fase omvat de binnenstad vanaf de heropstart van de horeca tot na de zomer.