Iedereen wil graag een veilige en aangename schoolomgeving. Een aangepaste infrastructuur en handhaving spelen daarbij een belangrijke rol. Even belangrijk is educatie en sensibilisatie. 

Charter Werftransport

De Stad Gent ondertekent samen met enkele belangrijke partners een Charter Werftransport. Doel? Verhogen van veiligheid bij werftransporten.

Lees meer

Tips voor ouders

De schoolconsulenten verzamelden een tiental tips die kunnen helpen om kinderen veilig te laten fietsen.

Lees meer