School­con­su­len­ten voor veilige schoolom­ge­vin­gen

De schoolconsulenten van het Mobiliteitsbedrijf bekijken de mobiliteit en verkeersveiligheid in de Gentse schoolomgevingen.

De scholenconsulenten zoeken oplossingen voor mobiliteitsproblemen in de omgeving van scholen. Dat kan soms door aanpassingen aan de infrastructuur, met sensibilisering, door samenwerking met de politie... Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid staan altijd centraal. Een scholenconsulent brengt een bezoek aan de school en de omgeving en observeert de verkeerssituatie in de ochtend- en avondspits. Zij gaan ook in gesprek met de directie en het team van de school en met alle betrokkenen.

Gent investeert elk jaar in veilige schoolomgevingen. De verkeerssignalisatie aan alle 161 scholen werd gescreend. Waar nodig komt extra signalisatie. Dertien schoolomgevingen worden integraal heraangelegd.

Uitgevoerd

 • Schoolomgeving rond Stedelijke Basisschool De Letterdoos in de Gentstraat in Oostakker: is integraal heraangelegd.
 • Schoolomgeving rond Vrije Basisschool Mariavreugde in de Vroonstrallestraat/Hoevestraat en de Lange Velden in Wondelgem: de voetpaden zijn daar al aangepakt. Het project voor het fiets- en wandelpad langs de tramlijn van de Lange Velden loopt ook.
 • Schoolomgeving rond IVIO Het Binnenhof in de Peperstraat: de integrale heraanleg van de omgeving en de verbetering van de oversteek aan de schoolingang is gerealiseerd.
 • Schoolomgeving rond Stedelijke Basisschool Het Tandwiel in de Sint-Bernadettestraat: aanleg van het fietspad tussen de Sint-Bernadettestraat en Ombeekhof.
 • Schoolomgeving rond Vrije Basisschool De Vuurtoren en Stedelijke Basisschool De Klaverdries rond het Drongenplein: integrale heraanleg en aanbrengen van fietssuggestiestroken.
 • Schoolomgeving rond Freinetschool De Wingerd in de Neermeerskaai: aanleg van een verkeersplateau en fietssuggestiestroken.
 • Schoolomgeving rond Vrije Secundaire School Don Boscocollege in de Bollebergen in Zwijnaarde wordt integraal heraangelegd.
 • Schoolomgeving rond Basisschool ’t Groen Drieske in Gentbrugge: veiliger maken van het kruispunt Voordries/Achterdries en aanleggen van voetpaden in de Achterdries.
 • Aan de nieuwe Internationale School in de De Pintelaan werd een nieuw voetpad aangelegd zodat kinderen en hun ouders veilig naar school kunnen wandelen.
 • Het kruispunt Zwijnaardsesteenweg-Vrijheidslaan-Koekoeklaan werd heraangelegd met nieuwe fietspaden, zodat fietsende kinderen veiliger tot aan Freinetschool De Spiegel raken.
 • Het verkeersplateau ter hoogte van Methodeschool De Buurt in de Kartuizerlaan en de Rodelijvekensstraat werd in asfalt gegoten, wat meer comfort biedt aan voetgangers en fietsers.
 • De leerlingen van het Sint-Lievenscollege Humaniora krijgen een tachtigtal extra fietsenstallingen in de buurt van hun school.

Voorzien

 • Schoolomgeving rond Edugo De Toren, Edugo De Brug en Edugo Glorieux in Oostakker: integrale heraanleg
 • Schoolomgeving campus De Toverberg / muziekschool Sint-Amandsberg: integrale heraanleg van de pijpenkop Achterstraat.
 • Schoolomgeving rond Stedelijke Basisschool Sportschool en Vrije Basisschool Sint-Gregorius in Gentbrugge: heraanleg van de cluster rond de Jules De Saint-Genoisstraat.
 • Schoolomgeving rond Het Kriebelhuis en De Boomhut in de Peerstraat: integrale heraanleg in het kader van het project Nekkersputstraat.
 • Schoolomgeving rond Freinetschool Het Prisma: integrale heraanleg in Steenakker.

Verkeerssignalisatie

De verkeerssignalisatie in de omgeving van 161 basis- en secundaire scholen werd (in 2016) onder de loep genomen en wordt zo nodig aangepast. Zo wordt bijvoorbeeld in veel schoolomgevingen de zone 30 beter benadrukt of komt er extra signalisatie in de vorm van een rode driehoek en twee kindersilhouetten op het wegdek. Dat is niet verplicht, maar het maakt alle weggebruikers er attent op dat ze in de schoolomgeving extra voorzichtig moeten zijn.