De Stad Gent ondersteunt culturele en artistieke projecten (algemeen, buurt en wijk, internationaal) en niet-periodieke publicaties

De bestaande projectsubsidiereglementen werden geïntegreerd in één nieuw reglement dat van kracht werd op 1 januari 2015.

De eerstvolgende indiendatum voor oproep artistieke en culturele buurt- en wijkprojecten is 1 oktober 2018. Meer info vindt u in het subsidiereglement.

Nieuwe elementen:

  • Een eenvormige werkwijze en eenvormige criteria voor alle culturele projecten,
  • Een nieuwe subsidielijn voor internationale projecten,
  • De beleidsprioriteiten muziek, kinderkunsten en stedelijke diversiteit worden meegenomen in de beoordeling, net zoals een door het college gekozen jaarthema.

Er worden vier soorten projecten gesubsidieerd:

  • Culturele en artistieke projecten:  culturele projecten en vernieuwende en experimentele artistieke projecten die een impuls geven aan het cultuurlandschap in de stad;
  • Culturele en artistieke buurt- en wijkprojecten: projectmatige werkingen met een focus op buurten, wijken en/of doelgroepen die een vernieuwende bijdrage leveren in de culturele revitalisering van de stad, haar buurten en wijken. En die gericht zijn op de activering en aansluiting van groepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken;
  • Internationale culturele en artistieke projecten: de ondersteuning van individuele kunstenaars en/of kleinere artistieke structuren op een sleutelmoment in hun carrière met als doel een doorbraak in het buitenland te realiseren;
  • Niet-periodieke publicaties: eenmalige publicaties, ongeacht het medium (hiertoe behoren dus ook digitale publicaties). De publicatie moet een duidelijke cultuur-historische, artistieke, culturele en/of kunst-kritische inhoud hebben met een link naar Gent .

Downloadhier het aanvraagformulier

Raadpleeghet subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019

Heeft u ​vragen over de subsidies of weet u niet goed waar beginnen? Neem contact op met Cultuur Gent voor advies en begeleiding op maat.