Huursubsidies Toneel

De Stad Gent verleent subsidies aan Gentse amateurtheatergezelschappen voor huren van infrastructuur voor hun activiteiten.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent verleent subsidies aan Gentse theatergezelschappen voor het huren van infrastructuur voor hun activiteiten.
De subsidies zijn voorbehouden aan alle door de Stad Gent erkende theatergezelschappen die niet structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap of de Stad Gent.

Momenteel is er een nieuw subsidiereglement in opmaak dat het huidig reglement zal vervangen. Zodra het nieuwe reglement in werking treedt wordt dit bekend gemaakt op de website van de stad Gent.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De amateurtheatervereniging is erkend als socio-culturele vereniging door de Stad Gent
 • Er is geen structurele subsidie door de Vlaamse Gemeenschap of Stad Gent
 • Er moet minstens 1 avondvullende productie opgevoerd zijn tijdens het afgelopen theaterseizoen. U kan hierbij ook kiezen om het seizoen 2019-2020 of 2021-2022 als basis voor de berekening van de subsidie te nemen.
  In dit geval hoeft het reeds ingediende bewijsmateriaal niet opnieuw te worden meegestuurd.
 • De voorstellingen moeten op grondgebied Gent plaatsvinden
 • De productie(s) moet(en) avondvullend zijn met nadruk op gesproken theater

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De huursubsidie is afhankelijk van:

 • het aantal aanvragers;
 • het aantal repetities en voorstellingen dat een gezelschap tijdens het afgelopen theaterseizoen heeft uitgevoerd.

Meer informatie vind je terug in artikel 2 van het reglement.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

 • Naam, adres, rekeningnummer, contactpersoon en eventueel ondernemingsnummer van de vereniging
 • Bewijs van erkenning als socio-culturele vereniging van de Stad Gent
 • Bewijsstukken zoals facturen of een huurovereenkomst en met vermelding van aantal en data van de voorstellingen en de repetities
  indien je kiest voor seizoen 2021-2022
 • Indien je kiest om het seizoen 2019-2020 als basis voor subsidieberekening te nemen, dan hoef je de bewijsstukken niet opnieuw toe te voegen

Welke stappen zijn er?

 • Je dient elk jaar ten laatste tegen 30 september jouw aanvraag in bij Cultuur Gent, Botermarkt 1 9000 Gent of cultuur@stad.gent
 • Als je vereniging aangesloten is bij GAMA, dan dien je de bewijsstukken in via deze koepel.
 • Cultuur Gent onderzoekt jouw aanvraag
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiebedragen op basis van het advies van Cultuur Gent binnen de 3 maand na 30 september. 
 • De beslissing van het college wordt schriftelijk meegedeeld

 

 

Zijn er uitzonderingen?

Je kunt geen beroep doen op deze subsidie als:

 • jouw vereniging al een projectsubsidie kreeg van de Vlaamse Gemeenschap of een bijzondere subsidie van een amateurfederatie of koepel;
 • jouw vereniging onder een aanverwant genre valt, zoals café chantant, cabaret, straattheater, ...;
 • de producties uitsluitend dans of muziek bevatten;
 • jouw vereniging in coproductie werkt met structureel gesubsidieerde instellingen;
 • het gaat over schoolproducties of verkochte voorstellingen;
 • de voorstellingen niet openstaan voor extern publiek.

 

Regelgeving

Reglement voor het verlenen van huursubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen