Werkingssubsidies Toneel

De Stad Gent verleent werkingssubsidies aan de Gentse amateurtheatergezelschappen.

Inhoud

Waar gaat het over?

De stad Gent verleent werkingssubsidies aan de Gentse amateurtheatergezelschappen om hun activiteiten te ondersteunen.

Heb je vragen over de subsidies of weet je niet goed waar te beginnen?
Cultuur Gent staat voor je klaar met advies en begeleiding op maat. Neem contact op via cultuur@stad.gent

Wat zijn de voorwaarden?

 • Erkend zijn als socio-culturele vereniging door het Gentse stadsbestuur. Is jouw organisatie dat nog niet? Vraag dan hier je erkenning aan!
 • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke of Vlaamse overheid.
 • Minstens één keer hebben opgetreden tijdens het afgelopen seizoen 2021-2022 of het seizoen 2019-2020 met een nieuwe avondvullende productie, gecreëerd op het grondgebied van de Stad Gent.
 • Alle info over de voorwaarden vind je terug in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De werkingssubsidie is afhankelijk van:

 • het aantal aanvragers;
 • het aantal producties.

Meer informatie vind je terug in artikel 2 van het reglement.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

 • naam, adres, contactpersoon, rekeningnummer en eventueel ondernemingsnummer van de vereniging
 • bewijs van erkenning als socio-culturele vereniging door de Stad Gent
 • aanduiding welk seizoen als basis voor de subsidieberekening moet worden genomen: het afgelopen seizoen 2021-2022 of het  seizoen 2019-2020
 • opsomming van producties met vermelding van plaats van opvoering en gestaafd met bewijsstukken indien je kiest voor seizoen 2021-2022
 • indien je kiest om het seizoen 2019-2020 als basis voor subsidieberekening te nemen, dan hoef je de bewijsstukken niet opnieuw toe te voegen

Welke stappen zijn er?

 • Je dient elk jaar ten laatste tegen 30 september je aanvraag in bij Cultuur Gent, Botermarkt 1 9000 Gent of via cultuur@stad.gent.
 • Als je vereniging aangesloten is bij GAMA, dan dien je je bewijsstukken in via deze koepel.
 • Cultuur Gent onderzoekt jouw aanvraag
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiebedragen op basis van het advies van Cultuur Gent binnen de 3 maand na 30 september
 • De beslissing van het college wordt schriftelijk meegedeeld.

Zijn er uitzonderingen?

 • Producties die een subsidie kregen van de Vlaamse Gemeenschap of de Stad Gent of  een bijzondere subsidie van een amateurfederatie of koepel.
 • Producties voor aanverwante genres zoals café chantant, cabaret, straattheater, ...
 • Podiumproducties met uitsluitend dans en muziek.
 • Coproducties in samenwerking met structureel gesubsidieerde instellingen.
 • Schoolproducties of verkochte voorstellingen.
 • Voorstellingen die niet openstaan voor extern publiek.
 • Voorstellingen in het kader van het festival van het Amateurtoneel (deze worden afzonderlijk vergoed).

 

Regelgeving

Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen