Reglement voor het verlenen van wer­kings­sub­si­dies aan de Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneel­ge­zel­schap­pen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 29 maart 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 1 april 2021

Beschrijving

Binnen de perken van de kredieten van de cultuurbegroting van de Stad Gent en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna vastgesteld kent de Stad Gent werkingssubsidies toe aan de Gentse theatergezelschappen, met het doel hun theateractiviteiten te steunen.

Deze subsidies zijn voorbehouden aan alle door de Stad Gent erkende theatergezelschappen die niet structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur of de Stad Gent.