Subsidie voor de ondersteuning van Cul­tuur­plat­forms

De Stad Gent verleent financiële ondersteuning aan de Cultuurplatforms.

Beschrijving

De Stad Gent verleent financiële ondersteuning aan de Cultuurplatforms. Het subsidiereglement heeft tot doel het overleg en de samenwerking binnen het sociaal-cultureel leven via de Cultuurplatforms en de inspraak van de Cultuurplatforms via de Cultuurraad te ondersteunen.

Voorwaarden en procedure

De subsidievoorwaarden en de procedure vindt u terug in het subsidiereglement.