Subsidies voor het inrichten van repetitieruimtes

Wil je een geluidsisolerende repetitieruimte maken? Vraag subsidie aan voor de aankoop van bouw- en isolatiematerialen.

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil als UNESCO Creative City of Music een impuls geven aan de vele muziekgroepen die in Gent actief zijn. Dat doen we onder meer door financiële ondersteuning te bieden voor het inrichten van geluidsisolerende repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek.

Heb je bijkomende vragen of weet je niet goed waar beginnen? Aarzel niet en kom praten met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent

Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Meerderjarige personen of socio-culturele verenigingen die eigenaar zijn van een woning of gebouw op het grondgebied van Gent. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het subsidiebedrag kan je alleen gebruiken voor de aankoop van bouw- en isolatiematerialen. Werkuren en werktuigen komen niet in aanmerking.

 • De repetitieruimte moet je afwerken met kwaliteitsvolle akoestiek. Op zoek naar praktisch advies? Lees er alles over in de brochure vol handige tips voor de bouw van repetitieruimtes.

 • De werken moeten worden uitgevoerd volgens de geldende bouwvoorschriften en milieunormen.

 • Er kan slechts 1 keer subsidie toegekend worden voor eenzelfde repetitieruimte.

 • De repetitieruimte moet binnen de 12 maanden na de subsidietoekenning in gebruik worden genomen en gedurende minstens 5 jaar ter beschikking staan voor minimaal 3 muziekgroepen.

Lees de gedetailleerde voorwaarden in het subsidiereglement

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Maximaal 80% van de voorziene kosten (inclusief BTW), met een maximum van 2.500 euro per ingerichte repetitieruimte.

Wat zijn de stappen om de subsidie aan te vragen?

Wanneer dien je de aanvraag in?

Je moet je aanvraag indienen voor de start van de werken en tegen een van de 3 vaste indiendata:

 • 1 februari
 • 1 juni
 • 1 oktober

Hoe dien je de aanvraag in?

Je kunt een subsidie aanvragen via het aanvraagformulier dat je door de hele procedure loodst. Je vindt het aanvraagformulier bovenaan deze pagina.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.

 2. Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het departement cultuur, andere betrokken stadsdiensten en eventueel externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.

 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste 3 maanden na het indienen van een ontvankelijke aanvraag en op basis van het advies van de jury een beslissing. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:

 • 50% van het toegekende subsidiebedrag ontvang je onmiddellijk na de positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 • Het resterende saldo van 50% wordt uitbetaald na indiening en controle van de bewijsstukken, die uiterlijk 1 maand na de ingebruikname van de repetitieruimte moeten ingediend worden bij Cultuur Gent. 

Regelgeving

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidies voor het inrichten van repetitieruimtes