Subsidies voor amateurmuziekgroepen

 Momenteel is een nieuw reglement in opmaak!

De eerstvolgende indiendatum zal najaar 2023 zijn.

Verenigingen die in het verleden subsidie voor amateurmuziekgroepen ontvingen van de Stad Gent, worden per mail uitgenodigd om in te dienen op de nieuwe subsidie.