Subsidies voor amateurmuziekgroepen

Speel je muziek? Stad Gent verleent werkingssubsidies aan Gentse amateurmuziekgroepen en amateurkoren

Waar gaat het over?

De Stad Gent ondersteunt de muzikale activiteiten van Gentse amateurmuziekgroepen via werkingssubsidies.
De subsidies zijn bedoeld voor muziekgroepen HAFABRA en koren.

Opgelet: eerstvolgende uiterste indiendatum is 31 maart 2024 voor de werking van het jaar 2023.

Aan welke voorwaarden moet jouw vereniging voldoen?

 

  • Erkend zijn als sociaal-culturele vereniging door het Gentse stadsbestuur;
  • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke overheid;
  • Minstens één keer hebben opgetreden tijdens het afgelopen seizoen.

Hoeveel subsidie kan je vereniging krijgen?

De werkingssubsidie bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en is afhankelijk van:

  • het aantal aanvragers;
  • het totaal aantal gebrachte concerten.

Hoe kan ik mijn vereniging laten erkennen als sociaal-culturele vereniging?

Je vindt de nodige info en het reglement via  Erkenning als sociaal-culturele vereniging op de website van de stad Gent.

Welke stappen zijn er?

  • Dien een aanvraagformulier in bij Cultuur Gent vóór 31 maart. Je vindt dit formulier ook bovenaan deze pagina. 
  • Bij de aanvraag moet je de nodige bewijsstukken toevoegen (programmaboekjes, affiches...) van activiteiten van het voorbije seizoen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie.
  • de beslissing van het college wordt per brief meegedeeld.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunsten verenigingen voor muziek voor de jaren 2023-2025

Subsidies voor amateurmuziekgroepen