Sub­si­die­re­gle­ment voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunsten verenigingen voor muziek voor de jaren 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 mei 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 1 juni 2023

Beschrijving

In het kader van de erkenning als UNESCO Creative City of Music wenst de Stad Gent een impuls te geven aan de talrijke amateurkunstenverenigingen voor muziek die in Gent actief zijn. De Stad Gent wenst derhalve Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek subsidies te verlenen voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.