Samen stad bouwen

Op 1 november 2017 werd Peter Vanden Abeele aangesteld als eerste Gentse stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester ziet toe op de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid in Gent. Hij staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het stadsbestuur bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Hij zet in op het organiseren van overleg en op ontwerpend onderzoek om zo alle Gentenaars te betrekken om samen stad te bouwen. 

Team

De stadsbouwmeester kan rekenen op vier medewerkers

Lees meer

Stadsessays

Met korte, gerichte en scherpe essays zoomt de stadsbouwmeester in op concrete uitdagingen.

Lees meer