Huurcontract en huurwetgeving

Download een modelhuurcontract en modelplaatsbeschrijving of lees meer over huurwaarborg, huurregistratie, huurwetgeving en huurconflicten.

Huurcontract en huurwetgeving

Huurcontract opstellen

Zelf een huurcontract opstellen?

Dit moet er zeker in staan:

 • Persoonlijke gegevens
  Eerste 2 voornamen, familienaam, adres en rijksregisternummer van jou en de kotstudent. Voor een rechtspersoon: ondernemingsnummer, maatschappelijke benaming en adres van maatschappelijke zetel.
 • Datum
  Dag, maand en jaar waarop de huur ingaat.
 • Duur van het contract
  De duur kan je onderling bepalen. Het huurcontract eindigt automatisch. Als kotbaas kan je het contract niet vroegtijdig beëindigen, tenzij in overeenstemming. De student kan het huurcontract opzeggen voor de start van de huur, na beëindiging van de studies en bij overlijden van de student/ouders.  
 • Huurprijs
  Vermelding van huur en de afzonderlijke huurlasten. Huurprijs mag je vrij bepalen en jaarlijks indexeren. 
 • Uitleg over woninghuurrecht
  Je kan hiervoor verwijzen naar de brochure Het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019
 • Adres en beschrijving kot
  Alle ruimtes en delen van het gebouw die deel uitmaken van het huurcontract.

Een student kan zich wel inschrijven (domiciliëren) in het bevolkingsregister op zijn of haar kotadres, indien de student een internationale student is of een Belgische student die financieel onafhankelijk is van zijn ouders. In het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten zijn er specifieke bepalingen opgenomen voor studenten die bindend zijn. Deze bepalingen voor studenten gelden wanneer het kot als studieverblijf gebruikt wordt en niet als hoofdverblijfplaats. De student houdt zijn hoofdverblijfplaats bij de ouders.

Huurwaarborg

 • Bedrag: maximaal 2 maanden huur (exclusief huurlasten)
 • Timing: ten vroegste 3 maanden voor het contract ingaat
 • Hoe: op een geblokkeerde rekening op naam van de student of op een door jou gekozen rekening/zakelijke zekerheidstelling (in het 2e geval betaal je rente aan de kotstudent)
 • Teruggave: binnen 3 maanden na afloop van het huurcontract 

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de staat van de woning. De student moet het kot verlaten in dezelfde staat. Belangrijk:

 • Opmaak is verplicht en gebeurt voordat het contract ingaat of tijdens de 1e maand van bewoning
 • Zowel verhuurder (of vertegenwoordiger) als huurder zijn aanwezig. Haal je er een deskundige bij, dan deel je de kosten met de student
 • Van datum voorzien en ondertekend door beide partijen

Registratie huurcontract en plaatsbeschrijving

Als kotbaas ben je verplicht om elk huurcontract met plaatsbeschrijving binnen 2 maanden na ondertekening te registreren. Dat doe je bij een kantoor Rechtszekerheid.

Ben je particulier?

 • Elektronische registratie
  Ga naar myrent.be
 • Op papier
  • Vraag een standaardformulier aan via het webformulier of telefonisch 02 572 57 57 en vermeld welk soort contract je wilt registreren. Hou er rekening mee dat het tot tien werkdagen kan duren voor je het formulier via de post ontvangt. 
  • Stuur het ingevulde originele formulier samen met een kopie van het huurcontract en plaatsbeschrijving op naar het scanningscentrum van de FOD Financiën, Zuiderpoort - Blok B, Gaston Crommenlaan 6, Bus 001, 9050 Gent (Ledeberg). 

Ben je vastgoedmakelaar?

Tip: zijn je contactgegevens anders dan in het contract, geef dat dan duidelijk aan bij de registratie. Meer informatie vind je bij:

Meer weten over huurregistratie?

 

Huurwetgeving