Overlast op kot vermijden

Hoe zorg je als kotbaas voor een veilig en proper kotleven? Met deze tips verklein je de kans op rondslingerend afval, lawaai en inbraak.

De organisatie van een studentenpand vraagt om opvolging: de mogelijke samenlevingsproblemen tussen studenten onderling of met omwonenden, het zorgen voor verantwoordelijkheidsgevoel, afspraken met betrekking tot nachtlawaai, fietsen stallen, afval beheren...
Een goed contact met de studenten is daarbij essentieel zodat zij uit zichzelf vertellen hoe het eraan toe gaat.

Als ondersteuning van de onderlinge afspraken en regels is het aan te bevelen deze ook vast te leggen in een huishoudelijk reglement. Studenten kunnen dit reglement samen met het huurcontract ondertekenen. Wij stellen een model huishoudelijk reglement ter beschikking maar deze wordt het best aangevuld met de specifieke regels en afspraken in je eigen studentenpand(en). Zo verdienen de volgende zaken een duidelijke omkadering:

 • rust en stilte na 22 uur
 • het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes
 • pre-drinks of feestjes
 • bezoek
 • afval
 • fietsenbergplaats
 • gebruik parlofoon (inbraakpreventie)
 • welke procedure er gevolgd wordt bij interne klachten van de studentenhuurders
 • betreffende het samenleven en bij klachten van buurtbewoners

Hieronder behandelen we de verschillende punten uitgebreider en geven we verdere tips.

Lawaaioverlast

Zorg voor een positieve ontmoeting tussen de buurtbewoners en je studenten waar ze elkaar leren kennen en eventueel contactgegevens kunnen uitwisselen. Elkaar kennen leidt tot meer respect en tolerantie ten opzichte van elkaar en snellere communicatie naar elkaar.

Vermijd samen met de studenten dat buurtbewoners of medekotgenoten te maken krijgen met lawaaioverlast:

 • Stel voor om feestjes niet op kot te houden, maar in een van de vele Gentse fuifzalen
 • Toch een kotfuif? Geef vooraf een seintje aan de buren, geef de buren het telefoonnummer van de verantwoordelijk van de fuif. Zorg dat deze persoon bereikbaar blijft gedurende de avond.
 • Nodig een beperkt aantal mensen uit en houd je daaraan
 • Gebruik geen elektronisch versterkte muziek en zet muziek niet hard
 • Houd ramen en deuren gesloten
 • Begin op tijd en eindig op tijd met feesten
 • Zorg dat gasten vertrekken in stilte en niet buiten blijven napraten


Afval op kot

Rondslingerende vuilzakken of -erger nog- rondslingerend afval horen niet thuis in een studentenhuis. Spreek met de studenten af dat ze hun afval op de juiste manier buiten zetten en op het juiste moment. Doen ze dat niet, dan riskeren ze ook nog eens een boete. 

 • Hang de IVAGO-ophaalkalender uit in de gang of de keuken
 • Spreek af wie de vuilzakken buitenzet, bijvoorbeeld met beurtrol
 • Verhuur je aan internationale studenten? Doe dan een extra inspanning om het afvalsysteem uit te leggen. Bijvoorbeeld met stickers, afbeeldingen of brochures in een andere taal. 
 • Download de Recycle app met ophaalkalender, melding de avond voor de ophaling, openingsuren en locaties van de recyclageparken, sorteerregels en nog veel meer. 
 • Lees meer op de IVAGO-website
 • Koteigenaar rond Overpoortbuurt? Ophaling start vrijdag pas om 11 uur! Buiten plaatsen vanaf 5 uur. https://www.ivago.be/nl/particulier/over-ivagoscholen-verenigingenstudenten/afvalophaling-de-studentenbuurt
 • Blijft een foutief aangeboden afvalzak staan, dan is dit sluikstort en kan de eigenaar een gas boete krijgen. 
 • Afval besparende tips:
  • Drink kraantjeswater ipv flessenwater dit is goedkoper, je moet minder zeulen en je hebt minder afval.
  • ‘Geen-reclamedrukwerk-stickers’ zorgen voor een minder propvolle brievengleuf, geen afval meer in de gang en minder zwerfvuil. 


Beschadigingen op kot

 • Herstellingen die nodig zijn door ouderdom of overmacht, zijn altijd voor de verhuurder.
 • De huurder is wel verantwoordelijk voor herstellingen de nodig zijn door foutief gebruik van de huurder. 

De student is ook verantwoordelijk voor kleine herstellingen. Zoals een lekkende kraan herstellen, de filter van de dampkap vervangen of gebroken glas vervangen. De volledige lijst vind je op pagina 49 van de brochure Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten.


Tips tegen inbraak in studentenkoten

 • Plaats een inbraakveilig slot op zowel de voordeur- als binnendeuren. 
 • Is er een parlofoon waarmee er automatisch toegang verleend kan worden? Het niet vragen naar identiteit vormt hier een verhoogd risico! Maak hier goede afspraken rond met je studenten.
 • Laat gratis een diefstalpreventieadviseur van de politiezone Gent ter plaatse komen


Rondslingerende fietsen

 • Vermijd hinderlijke geparkeerde fietsen door een fietsenstalling te voorzien bij het studentenhuis.  
 • Maak de studenten in je kot bewust van overlast door rondslingerende fietsen. Komen ze een lange tijd niet naar hun kot bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, dan zetten ze hun fiets best op hun kot of thuis in plaats van op straat of aan het station. Fietsen die te lang aan het station blijven staan, worden na een tijdje verwijderd. 

Huurconflicten oplossen

Hebben jij en je huurder een huurgeschil? Dan kan je dit aanpakken op volgende manieren:

 1. Onderling dialoog
  Probeer het geschil eerst onder elkaar op te lossen door er rustig over te praten
 2. Met hulp en advies
  Schakel de hulp in van Kotatgent, de vzw Verenigde Eigenaars, burenbemiddeling of het Justitiehuis
 3. Ga naar de Vrederechter
  Een minnelijke schikking of verzoening is gratis, vrijwillig en mogelijk zonder advocaat
 4. Procedure ten gronde
  Echt geen zicht op verzoening? Dan kan je de procedure ten gronde starten, betalend en best met advocaat