Huurwaarborg kot

Hoeveel bedraagt zo een huurwaarborg en waarvoor dient dit eigenlijk?

De huurwaarborg beschermt je kotbaas tegen de mogelijke schade die jij eventueel kan veroorzaken. Als er dus schade aan je kot is, aan het einde van je huurcontract, trekt de kotbaas die kosten af van de waarborg.

De waarborg mag niet als huurgeld gebruikt worden. Huurgeld en waarborg staan dus los van elkaar. 

Hier zijn 2 mogelijkheden om de huurwaarborgsom te berekenen:

1. Je kot als tweede verblijfplaats (= studentenhuurcontract)

 • Je bent niet gedomicilieerd op je kot
 • Het bedrag is maximaal 2 maanden naakte huur
 • Storten op:
  • een geblokkeerde rekening op jouw naam
  • de rekening van de verhuurder die de rente terugbetaalt.
    

2. Je kot als hoofdverblijfplaats (= woninghuurcontract)

 • Je bent gedomicilieerd op je kot
 • Het bedrag is maximaal 3 maanden naakte huur
 • Storten op:
  • een geblokkeerde huurwaarborgrekening
 • Wanneer het moeilijk is om het bedrag in 1 keer te betalen kan je hulp vragen aan het lokale OCMW, je financiële instelling of je borg.
  Of
  Je kan een zekerheidsstelling vragen van max. 3 maanden huur via je financiële instelling.
  Of
  Je kan de waarborg aanleveren via borgstelling door een natuurlijk- of rechtspersoon.