Klankbordgroep Citadelpark

Sinds 2012 volgt de klankbordgroep de opwaardering van het Citadelpark op en formuleert voorstellen en aandachtspunten bij dit project.

De klankbordgroep Citadelpark is een vaste groep waarin inwoners, belanghebbende organisaties en groepen, betrokken professionelen en de Stad Gent overleggen over de vernieuwing van het Citadelpark. Bedoeling is dat in de klankbordgroep de verschillende belangen vertegenwoordigd zijn. Want het park heeft voor de éne een andere betekenis en belang dan voor de andere.