Kunstenaars op zoek naar Gentse ideeën voor Floraliënhal

De kunstenaars nodigen alle Gentenaars uit in de Floraliënhal om hun ideeën te geven over de toekomst van de hal en gaan ermee aan de slag.

Kunstenaars palmen in oktober twee weken lang de Floraliënhal in. Ze nodigen alle Gentenaars uit om hun ideeën te geven over de toekomst van de Floraliënhal en gaan ermee aan de slag, onder meer via een grote installatie in het midden van de hal. De resultaten worden bezorgd aan het architectenbureau dat de renovatieplannen van het ICC en de Floraliënhal tekent.

Een kunstenaarscollectief bestaande uit 019 (vzw Smoke and Dust), Guy Slabbinck en Artshizzle wil van de Gentenaars weten wat voor hen de betekenis is van de Floraliënhal. Ze doen dit onder meer tijdens vijf gesprekstafels, waaraan iedereen kan deelnemen. Daarin wordt gepolst naar de beleving van de Floraliënhal en het Citadelpark, de anekdotes die ermee verbonden zijn, en de ideeën voor de nieuwe inrichting.

Bovenop de input van omwonenden en belang­heb­ben­den via de vaste klankbordgroep voor de opwaardering van het Citadelpark doen we voor de Floraliënhal nu ook inspiratie op via dit artistiek traject. Iedereen met een idee voor de bestemming van de hal willen we horen: buurtbewoners en verenigingen, de omliggende scholen en musea en natuurlijk alle gebruikers van het Citadelpark.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie

De gesprekstafels vinden plaats net naast het tijdelijke atelier van Guy Slabbinck, die midden in de hal aan de slag gaat. Daar komt 'Parkorama', een ronde installatie met in het midden een grote vijver. De kunstenaar schildert er aan een monumentaal panorama, maar luistert ook mee naar de gesprekstafels. Zo sluimeren de verhalen door in zijn werk. De verhalen en anekdotes worden tot slot ook gebundeld in de vorm van tekstfragmenten, die later gepubliceerd worden. Al dat materiaal moet ook de architectencombinatie 51N4E en NU Architectuuratelier voeden, dat de renovatieplannen voor het ICC en de Floraliënhal tekent.

Gebouwen zijn meer dan een hoop stenen. De stadsgebouwen zijn van en voor de Gentenaars. Hun wensen zijn dan ook belangrijk in de lan­ge­ter­mijn­vi­sie en het ontwerp voor renovatie. In de toekomst kunnen op die manier hopelijk zoveel mogelijk Gentenaars genieten van de Floraliënhal.

Hafsa El-Bazioui , schepen van Facility Management

'Parkorama' is van 7 tot 16 oktober 2022 dagelijks te bezoeken tussen 14 uur en 17 uur. De gesprekstafels vinden plaats op vrijdag 7 oktober, zondag 9 oktober, woensdag 12 oktober, zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober (telkens om 15 uur). Iedereen kan deelnemen.