'Ensemble' palmt drie jaar lang voormalig dierenasiel in Citadelpark in

Ensemble zal drie jaar lang het gebouw en de tuin gebruiken voor een sociaal-artistiek project.

Er is een kandidaat gekozen voor de tijdelijke invulling van het voormalig dierenasiel in het Citadelpark. De vzw in oprichting Ensemble kwam als beste kandidaat uit de beoordeling. Ensemble zal drie jaar lang het gebouw en de tuin gebruiken voor een sociaal-artistiek project.

Eind augustus 2020 deed de Stad Gent een open oproep naar kandidaten met ideeën voor een nieuwe invulling van de gelijkvloerse verdieping en de koer van het leegstaande gebouw. Drie kandidaten dienden een voorstel in. De jury beoordeelde de ingediende offertes aan de hand van verschillende criteria, zoals het concept van de invulling, het beheer van het gebouw, het meervoudig gebruik van de ruimtes en de verbondenheid met de buurt.

Het voorstel van de op te richten vzw Ensemble voldeed het beste aan de criteria. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vijf partners:

  • Waterfront Festival, een festivalorganisator

  • Het Collectief - KLAP, een multidisciplinair samenwerkingsverband van verschillende kunststromingen

  • Een aantal jonge psychologen

  • Enkele straathoekwerkers

  • Our Eco Lifstyle, een initiatief dat een ecologisch verantwoorde levenswijze promoot

Vanaf januari worden alle ruimtes voor de tijdelijke invulling gebruiksklaar gemaakt. Begin februari wordt gewerkt aan de technieken. We hopen dat het gebouw eind februari klaar is voor de tijdelijke invulling.

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Ensemble kiest voor een gezamenlijk sociaal-artistiek project. De organisatie wil een muzikale verbindingsplek creëren en maakt ook ruimte voor initiatieven uit de buurt en de werking van buurtverenigingen. Zowel het gebouw als de tuin worden daarbij gebruikt. Ensemble zorgt ook voor regelmatige permanentie in het gebouw en voor actief overleg om overlast in de buurt te vermijden. De erfgoedwaarde van het gebouw blijft gegarandeerd.

Het doet mij plezier dat we alweer een stadsgebouw als het ware 'aan de buurt kunnen geven', op een geweldige plek dan nog. Ontmoeting, creativiteit én goed beheer in plaats van leegstand in afwachting van een definitieve bestemming: daar zijn zowel de buurtbewoners als de Stad ten zeerste bij gebaat.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

De Stad en Ensemble starten nu de onderhandelingen over een overeenkomst voor kosteloos gebruik voor drie jaar.