GBO Gent – Geïntegreerd Breed Onthaal

Lees hier wat GBO Gent doet, wie ze zijn en hoe je contact opneemt.

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen drie partners: het lokaal bestuur (OCMW), de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW’s) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Ontdek hieronder alle details over deze samenwerking:

programma