Dieren in gevaar: wat kan je doen

Zorg mee voor de veiligheid van (huis)dieren in Gent. Lees wat je doet als je een dier ziet in gevaar of hoe je dierenleed kan voorkomen.

Laat de brandweer weten dat je een huisdier hebt

Als je een huisdier hebt, wil je dat het mee gered wordt als het brandt in je woning. 
Hang daarom een sticker aan je voordeur of raam dat op de straatkant uitkijkt. Zo weet de brandweer meteen dat ook dieren gered moeten worden in geval van nood.
Haal een sticker op in de stadswinkel, van zodra die weer open is. (De stadswinkel is gesloten tot in september.)

Zwervende of loslopende dieren melden

Dierenmishandeling of verwaarlozing melden

Stel je vast dat dieren verwaarloosd zijn? Spreek eerst de eigenaar aan. Als die het dier blijft verwaarlozen, neem je contact op met het plaatselijke politiecommissariaat.

De politie stelt - indien nodig - een proces verbaal op en schakelt de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid in.

Heb je een werkrelatie met de Stad Gent, OCMW Gent of één van de verzelfstandigde agentschappen? Dan kan je een inbreuk melden via de klokkenluidersregeling. Personeelsleden vinden alle informatie over het intern meldpunt en de procedure ook op het intranet (Mia).

Dieren in benarde situaties melden

Een vogel die gekneld zit in de schouw of een kat in de boom: de brandweer snelt het dier ter hulp (als er geen andere interventies bezig zijn).
In de zomer kan de brandweer ook ingezet worden om vissterfte door zuurstoftekort te voorkomen. Dit kan enkel voor meldingen in openbare wateren, bijvoorbeeld stadsvijvers.

Doe je aanvraag online bij de brandweer voor niet-dringende interventies. Zo wordt het noodnummer niet overbelast.

Let op: tussenkomt van de brandweer is niet gratis!
 

Gewonde dieren melden

  • Gewonde wilde dieren kan je bezorgen aan het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke.
    Of je kan een gewond of ziek wild dier melden via het Wildlife VOC Team Oost-Vlaanderen op 09 230 46 46.
  • Gewonde huisdieren kan je melden via de interventiedienst van de politie.

Is het dier al overleden? Ook dat kan je melden.

Exotisch dier als huisdier melden

Net als katten en honden vraagt een exotisch dier specifieke verzorging en huisvesting en aangepaste voeding. Bovendien bestaat er voor exotische dieren een meldingsplicht en in sommige gevallen is er zelfs een milieuvergunning nodig. Denk dus goed na voor je een exotisch huisdier  aanschaft.
Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.