Erkenning van een dierenvereniging

Een Gentse dierenorganisatie kan een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse dierenvereniging.

Waar gaat het over?

Dierenorganisaties die een nauwe band hebben met Gent kunnen een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse dierenvereniging. Als erkende vereniging kan je genieten van een aantal voordelen, deze zijn te vinden via deze link. De erkenning is geldig voor maximaal 3 jaar en gaat in op de dag dat het college van burgemeester en schepenen de vereniging erkent. De voorwaarden om erkend te worden, staan beschreven in het reglement.

Wat zijn de voorwaarden?

Een aanvraag tot erkenning kan ingediend worden door een vereniging zonder winstgevend oogmerk (vzw) of een feitelijke vereniging, die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement.

Welke stappen zijn er?

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.
Verlengingen dienen aangevraagd te worden uiterlijk op 1 november van het jaar waarin de erkenning afloopt.

Je kan een aanvraag indienen via het e-formulier.

Regelgeving

Reglement voor de erkenning als Gentse dierenvereniging

Erkenning van een dierenvereniging