Reglement voor de erkenning als Gentse die­ren­ver­e­ni­ging

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 20 oktober 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 22 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent wil verenigingen erkennen als blijk van appreciatie voor de verenigingen en hun maatschappelijk belang en omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt. Dit reglement regelt de erkenning als Gentse dierenvereniging.