Partners in armoedebestrijding

Heel wat Gentse organisaties bundelen de krachten in de strijd tegen armoede.

Verenigingen waar armen het woord nemen

Deze 3 erkende verenigingen zijn samengebracht onder de koepel Gents Overlegtafel (GOT). Het GOT wordt gecoördineerd door Samenlevingsopbouw Gent.

Andere armenverenigingen

Materiële hulp

  • vzw Kras (Kring Rond mensen in Armoede in de Stad). KRAS verenigt 15 organisaties die, dankzij een leger vrijwilligers, hulp bieden aan Gentenaars met een laag inkomen. hen op www.krasgent.be .
  • Huize Triest

De gegevens van alle organisaties die actief zijn in Gent rond armoedebestrijding, sociale dienstverlening en hulpverlening vind je op www.desocialekaart.be.

Dag tegen Armoede - 17 oktober

De Gentse Dag tegen Armoede is een samenwerking tussen verschillende organisaties in Gent die zich inzetten tegen armoede:

Stad Gent en OCMW Gent, De Gentse wijkgezondheidscentra, ABVV Oost-Vlaanderen, ACV Gent-Eeklo, Circa vzw, Victoria De Luxe vzw, Sivi vzw, Kras vzw, Beweging voor Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw, Samenlevingsopbouw Gent vzw, De Zuidpoort vzw, CAW Oost-Vlaanderen, Jong vzw, In-Gent vzw, Willemsfonds, De Sloep vzw, Habbekrats vzw, De Tinten vzw, Oxfam, Het Huis van Alijn, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (Villa Voortman), 11.11.11, Alles loopt op Rolletjes, Arbricolage, Gent Homeless Blue White, Huize Nieuwpoort vzw, Kokkerellen, Kom-Pas vzw (Rap op stap), LABO vzw, Low Impact Man, Martiko vzw, Minimal movements en Film Fest Gent.

Bovenlokale linken

  1. Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  2. Netwerk tegen armoede
  3. ATD De Vierde Wereld
  4. Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
  5. Vlaams Armoedesteunpunt
  6. HIVA - Onderzoeksintstituut voor Arbeid en Samenleving - KU Leuven
  7. TAO - Teams voor Advies en Ondersteuning rond Armoede