Solidaire buurtwinkel komt straks naar Meulestede

De buurtwinkel zal een betaalbaar assortiment van voedingsmiddelen, onderhouds- en verzorgingsproducten aanbieden.

In maart 2021 start een solidaire buurtwinkel in Meulestede. De buurtwinkel zal een betaalbaar assortiment van voedingsmiddelen, onderhouds- en verzorgingsproducten aanbieden. Voor de uitbating worden sociale tewerkstellingstrajecten en een vrijwilligersnetwerk opgezet.

Al van bij de start van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen kwam de behoefte aan betaalbare basisproducten in de wijk naar boven. Dit bleek ook uit een bevraging. De laatste decennia stopte of verhuisde de ene na de andere buurtwinkel. Er kwamen geen kleine of grote winkels in de plaats. Daar komt nu verandering in.

Een winkel met een sociale functie

De vzw Sociale Kruideniers Gent zet een proefproject op om in Meulestede een solidaire buurtwinkel uit te bouwen. De nieuwe buurtwinkel of kruidenier richt zich tot Muide-Meulestede en omgeving en zal een basisassortiment aan voedingswaren, onderhouds- en verzorgingsproducten aan betaalbare prijzen aanbieden.

Voor de uitbating van de winkel wordt ingezet op sociale tewerkstelling en wordt een breed netwerk van vrijwilligers opgebouwd. Buurtbewoners met een beperkt inkomen kunnen er producten aan een lagere prijs kopen. Samenlevingsopbouw vzw bouwt er een plek uit waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Iedereen zal kunnen winkelen bij de sociale kruidenier. Mensen in de wijk die het financieel niet gemakkelijk hebben zullen dat zelfs goedkoper kunnen. Bovendien zal het OCMW er kwetsbare werkzoekenden tewerkstellen. Die zullen worden begeleid door een instructeur, betaald door het OCMW. De kruidenier zelf hoeft voor die werknemers bovendien geen bijdragen te betalen. Zo slaan we enkele vliegen in één klap.

Rudy Coddens , schepen van Armoedebestrijding en voorzitter OCMW Gent

Lokale buurtwinkels zijn ontmoetingsplekken voor vele bewoners. Stadsvernieuwing gaat niet alleen om stenen. Het gaat ook om mensen samenbrengen en de sociale cohesie versterken. Met de sociale kruidenier spelen we in op de sterke behoefte die leeft in de wijk naar een buurtwinkel.

Mathias De Clercq , burgemeester

Tijdelijke invulling

De buurtwinkel krijgt onderdak in een loods in de Meulestedekaai 1. Op die plek was tot enkele jaren geleden de sociale werkplaats Ateljee gevestigd. Het gaat om een tijdelijke invulling. In de loods zijn vandaag ook al het werkhuis Bulb en de worstelclub Kampioen Gent actief. De tijdelijke invulling heeft bovendien een meerwaarde voor de toekomstige ontwikkeling: de periode van drie jaar kan beschouwd worden als een testfase, om na te gaan of een permanente buurtwinkel op die plek een goed idee zou zijn.

Financiële steun

  • Uit het businessplan voor de winkel blijkt dat het model van de solidaire buurtwinkel een goede kans heeft om op termijn rendabel en zelfredzaam te zijn. In de eerste jaren is extra steun echter cruciaal. De Stad Gent biedt daarom financiële ondersteuning (ter waarde van 225.000 euro) voor de opstart en de coördinatie van de winkel via een samenwerkingsovereenkomst met Sociale Kruideniers Gent vzw. De ondersteuning wordt gespreid over drie jaar.
  • Uit het Sociale Innovatiefonds krijgt het project een subsidie van 62.283 euro. De solidaire buurtwinkel is bedoeld als experiment om te komen tot een nieuw model van gezamenlijk winkelbeheer (incl. sociale tewerkstelling) dat later ook elders in Gent kan worden gebruikt.
  • Uit het Fonds voor Tijdelijke Invullingen van de Stad krijgt de buurtwinkel 49.500 euro om het gebouw klaar te maken om als winkel te kunnen worden gebruikt.