Drie nieuwe Digibanken helpen Gentenaars digitaal op weg

Gentenaars die digitaal moeilijk mee kunnen, kunnen er terecht voor een toestel, vorming en ondersteuning op maat.

De Stad Gent krijgt 500.000 euro Vlaamse financiering om drie Digibanken op te starten. Gentenaars die digitaal moeilijk mee kunnen, kunnen er terecht voor een toestel, vorming en ondersteuning op maat. Elk van de drie Digibanken legt zijn eigen klemtoon: op werkzoekenden, mensen in armoede en wijkbewoners.

De Digibanken bevinden zich stuk voor stuk in wijken met relatief veel inwoners die uit de digitale boot vallen. Digibank U-Connect in de Bloemekenswijk is er voor kwetsbare werkzoekenden en mensen die werken in de sociale economie. Zij kunnen een van de 100 laptops en tablets ontlenen, hulp krijgen van een digicoach of een vorming volgen.

De tweede Digibank, in de welzijnsbureaus van OCMW Gent, richt zich op mensen in armoede. Deze Digibank focust op begeleiding en vorming bij digitale administratie, bijvoorbeeld hoe je via digitale weg een premie aanvraagt. De maatschappelijk werkers uit de welzijnsbureaus kunnen hun cliënten rechtstreeks doorverwijzen naar de Digibank.

De Digibank in De Serre in Nieuw Gent richt zich tot alle buurtbewoners die digitale noden hebben. In De Serre kunnen ze terecht voor koffie en ontmoeting, en tegelijk heel laagdrempelig hulp krijgen bij computer- of smartphonevragen. Daarnaast kunnen ze een recuptoestel ontlenen of workshops en lessen volgen om zelf aan de slag te gaan.

Het leven wordt steeds moeilijker voor wie niet digitaal vaardig is. Probeer maar eens werk te vinden, premies aan te vragen, een uitstapje te plannen zonder smartphone of computer. Deze Digibanken helpen Gentenaars de digitale kloof te overbruggen. Met toestellen, met begeleiding, en steeds op maat.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

15 jaar digitale inclusie

De Stad Gent, OCMW Gent en District09 nemen al sinds 2006 initiatieven om voor alle Gentenaars digitale kansen te creëren. Zo zijn er in de stad 32 Digipunten waar elke Gentenaar terechtkan met digitale vragen, en op ruim 50 locaties staan computers met internetverbinding gratis ter beschikking. Ook voor organisaties en scholen en voor specifieke doelgroepen zoals kwetsbare Gentenaars en werkzoekenden zijn de voorbije jaren initiatieven genomen. Voor de drie nieuwe Digibanken wordt ook samengewerkt met VDAB en Centrum voor Basiseducatie Ligo Gent-Meetjesland-Leieland.