Herontwikkeling Fluviussite

Fluvius verhuist. Op de plek komen een park van minstens 1 ha en een scholencampus.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sluizeken - Tolhuis - Ham

In 2019 kocht de Stad Gent de terreinen van Fluvius, tussen de Bomastraat, Nieuwland, de Désiré Fiévéstraat en de Ham. De Stad wil er op de noordelijke helft een park realiseren. Op de zuidelijke helft, die de Stad doorverkoopt aan het bisdom, zal de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent een scholencampus bouwen.

Een park voor de Ham

Voor de realisatie van het park, worden de gebouwen in het noordelijke deel gesloopt en wordt alle verharding weggehaald. Zo komt er ruimte vrij voor ruim 1 ha openbaar groen. Het nieuwe park is een antwoord op de hoge bevolkingsdichtheid en het tekort aan openbaar groen in de wijk.

Er komt een participatietraject waarin de buurt zal kunnen mee nadenken over hoe het park er zal uitzien en welke activiteiten er zullen kunnen plaatsvinden. De aanleg van het park is volgens de huidige planning voorzien vanaf 2028. Tussen de verhuis van Fluvius en de start van de aanleg van het park wil de Stad samen met de buurt de mogelijkheden voor tijdelijke invullingen bekijken.

Nieuwe scholencampus

Naast het wijkpark zal de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent een scholencampus bouwen. De scholengroep is momenteel op zoek naar een consortium die voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gebouwen zal instaan. In de projectdefinitie werden al enkele bezorgdheden van de buurtbewoners meegenomen. De Stad begeleidt de scholengroep in het ontwerptraject en legt verschillende randvoorwaarden op (oa mobiliteit, bescherming erfgoed en aantal bouwlagen).

Voor de buurt biedt de nieuwe school kansen. Door gedeeld gebruik zal de buurt na de schooluren onder andere een sporthal kunnen gebruiken.

Verslag infovergadering

Op 18 oktober 2022 was er een infovergadering voor de buurt.

Heb je nog vragen?

Locatie