Zelf aan de slag met tijdelijke invulling

Hoe vraag je een subsidie aan en hoe ga je zelf aan de slag met jouw idee? Ontdek het reglement, het aanvraagformulier en het stappenplan.

In Gent hebben we ervaring met het benutten van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Als Gentenaar kan je daarvoor de nodige subsidie en ondersteuning genieten. Vraag je subsidie aan en doorloop het stappenplan.

programma

De 6 fases van een tijdelijke invulling

Sub­si­die­re­gle­ment Fonds Tijdelijke invulling

Raadpleeg het reglement PDF (859.99 kB)

Aan­vraag­for­mu­lier subsidie tijdelijke invulling

Ontdek hier het aanvraagformulier DOCX (542.58 kB)