Sfeergebieden

Ondersteuning handelskernen

De Stad Gent ondersteunt de handelsverenigingen van de winkelbuurten in het centrum alsook de commerciële dekenijen buiten het centrum

Sfeergebieden/winkelbuurten in de Gentse binnenstad

Om het divers commercieel aanbod van de Gentse binnenstad in de kijker te zetten, creëerde PuurGent samen met de handelaars zeven sfeergebieden/winkelbuurten. Elk sfeergebied heeft zijn eigen DNA, identiteit en commerciële naam gekozen op basis van het specifiek aanbod in de wijk. Het gaat om buurten met een uniek karakter.

Sfeergebieden zijn georganiseerd in feitelijke verenigingen of vzw’s. De sfeergebieden worden geleid door sfeergebiedmanagers (2 tot 4 actieve handelaars per sfeergebied). Elk sfeergebied vaardigt een manager af op de Raad van Bestuur van PuurGent. Op die manier is het ganse kernwinkelgebied betrokken bij de opmaak van het actieplan en het budget van PuurGent. Via deze participatie en inspraak behoudt de stad voeling met de realiteit en wat er leeft bij de handelaars.

Jaarlijks wordt een samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen PuurGent en de sfeergebieden. Elk sfeergebied ontvangt in 2020 een toelage toe van €3.000 voor de uitvoering van de dagelijkse werking. Daarnaast kan elk sfeergebied een extra financiële ondersteuning van maximaal € 4.000 ontvangen bij het uitwerken van handelsinitiatieven vanuit het sfeergebied.

Om ook de herkenbaarheid van de sfeergebieden in het straatbeeld te verhogen, plaatste de stad Gent eind juni 2019 meer dan 100 straatnaamborden in de winkelstraten, net onder de officiële straatnaamborden. Samen met de groendienst wordt ook gewerkt aan meer groen in de winkelstraten. Deze citydressing leidt tot meer bomen, planten, slingers enz. op maat van de sfeergebieden en hun winkelstraten. 

Handelsverenigingen buiten het centrum

Naast de winkelbuurten in de Gentse binnenstad bestaan er ook commerciële dekenijen, zowel in als buiten het centrum. Naar de handelsverenigingen buiten het centrum gaat er jaarlijks in totaal 21.000 euro naar zes commerciële dekenijen, zijnde Dampoortstraat, De Kerfstok (Lange Violettestraat), Ledeberg, Twee Poorten, Wondelgemstraat en Nieuw Gent (in oprichting). Dat betekent concreet dat zes actieve commerciële dekenijen elk 3.500 euro per jaar krijgen. 2.000 euro daarvan dient voor de jaarwerking. Een commerciële dekenij kan daarnaast 1.500 euro extra krijgen als ze activiteiten organiseert ter promotie en ondersteuning van haar winkelgebied, zoals braderieën, tombola's, rommelmarkten, nieuwjaarsrecepties, ...

Wil je zelf actief meewerken aan de activiteiten voor jouw buurt, of heb je een idee dat je wil uitwerken? Contacteer dan jouw sfeergebiedmanager of de commerciële dekenij uit jouw buurt:

Gent Central : info@gentcentral.be
SOGO : stephen@chocolaterievanhecke.be
Linkeroever : info@gentlinkeroever.be
Quartier Sint-Pieters : info@petitbazaar.be
Rond Sint-Jacobs : dymphne.poppe@gmail.com
Côté Culture : maaike.kleedt@gmail.com
East District : info@bonamidoopsuiker.be

Commerciële dekenijen buiten het centrum: http://opperdekenijgent.be/commerciele-dekenijen-niet-gent/