De Ouderenraad

De Ouderenraad is een adviesorgaan dat de oudere Gentse bevolking toelaat te participeren aan het stedelijk beleid.

Oudere Gentenaars kunnen het beleid adviseren. Om dit in goede banen te leiden is er een adviesraad opgericht: De Ouderenraad.

Wat is de Ouderenraad en wat doet deze raad?

De Ouderenraad is één van de adviesraden waarop het stadsbestuur beroep doet om de Gentenaars te laten participeren aan het beleid. Deze adviesraad van Gentse ouderen signaleert knelpunten en reikt oplossingen aan, zowel op vraag van het stadsbestuur als op eigen initiatief.

De ouderen maken bijna één derde uit van de Gentse bevolking. Door hun advies in te winnen en rekening te houden met hun opmerkingen, voorstellen en suggesties geeft het stadsbestuur een stem aan een grote groep Gentenaars. De Ouderenraad biedt ouderen zo de kans om hun stempel te drukken op wat er in de stad beslist wordt en hoe het beleid wordt uitgevoerd.

Alle leden van de Ouderenraad zijn vrijwilligers:

 • vertegenwoordigers van erkende Gentse seniorenverenigingen;  
 • ouderen die zich inzetten in lokale dienstencentra, woonzorgcentra, open huizen, …
 • geïnteresseerde oudere burgers en deskundigen.

Zij engageren zich in één of meer onderdelen van de adviesraad:

 • de zes lokale ouderenraden, verspreid over de Gentse wijken;
 • het dagelijks bestuur;
 • de raad van bestuur die adviezen voorbereidt en het beleid opvolgt;
 • de algemene vergadering die 3 tot 4 maal per jaar samenkomt.

De Stad Gent ondersteunt de adviesraad inhoudelijk en logistiek.

Ouderenraad

Memorandum van de Gentse Ouderenraad

Hoe kan Stad Gent het leven van oudere Gentenaars verbeteren?

Lees het memorandum voor een leeftijdsvriendelijke stad

Documenten

Hieronder vind je:

 • de ledenlijst van de Ouderenraad sinds 1 januari 2021
 • het huishoudelijk reglement
 • de statuten van de Ouderenraad
 • de afspraken tussen de Ouderenraad en Stad Gent