Werken aan een toegankelijk Gent

Gent werkt aan een toegankelijke stad waar iedereen toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, communicatie en dienstverlening.

Header toegankelijkheid

Wil je graag weten hoe we in Gent aan toegankelijkheid werken? Architecten en ervaringsdeskundigen vertellen in bovenstaande video hoe ze vanuit hun expertise samenwerken met de stad. Om bezoekers en bewoners zich welkom te laten voelen, moet je elke dag werken aan waar de stad zich aan het vernieuwen is en dan verandert er veel. Toegankelijkheid willen aanpakken van bij de start, daar waar de ideeën ontstaan. Personen met een beperking in beeld brengen en aan 't woord laten om ontwerpers te inspireren: "Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap"  

Charter toegankelijkheid en twee actieplannen

Stad Gent, de Stedelijke Seniorenraad, de Adviesraad voor personen met een beperking en het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ondertekenden op dinsdag 3 december 2019 het Charter Toegankelijkheid.

Met het charter engageert het stadsbestuur zich om de komende jaren te werken aan een toegankelijk Gent.

Het eerste actieplan 'Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap' wordt uitgerold in verschillende fases. Een eerste fase liep over de periode 2020-2021. In 2022 werkte Stad Gent verder aan het tweede actieplan.

Op vrijdag 3 maart 2023 lanceerde de stad het tweede 'actieplan integrale toegankelijkheid (2023-2025)'. 

 

Toegankelijke gebouwen, publieke ruimte en dienstverlening

Werken aan een toegankelijke stad is in een historische stad als Gent met haar vele beschermde monumenten en smalle straten een werk van lange adem. Stad Gent streeft ernaar om gebouwen en publieke ruimte zo veel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Maar het begrip 'toegankelijkheid' overstijgt ook het 'fysieke'. Ook in dienstverlening en communicatie werkt men continu naar een toegankelijker Gent.

Universal design, vrij vertaald als 'ontwerpen voor iedereen', fungeert daarbij als leidraad. Nieuwe gebouwen, straatmeubilair of producten ontwerp je best voor iedereen.
In plaats van aparte voorzieningen voor specifieke behoeften te ontwikkelen, moeten producten, gebouwen en publieke ruimte op zo’n manier ontworpen worden dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht leeftijd, beperking of talenkennis. 

Maak jouw evenement toegankelijk voor iedereen

Organiseer je een activiteit en wil je dat iedereen zich welkom voelt en kan deelnemen? Je kan heel wat doen om je initiatief toegankelijker te maken. 
Deze folder kan je daarbij helpen

Toegankelijk Gent in kaart

Op het stadsplan hieronder vind je toegankelijkheidsinfo over haltes openbaar vervoer en publiek sanitair in de stad.

Zoom in (klik op plus-teken), dan verschijnen de icoontjes.

Toegankelijkheidsambtenaar als eerste aanspreekpunt