Header toegankelijkheid

Werken aan een toegankelijk Gent

Gent werkt aan een toegankelijke stad waar iedereen toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, communicatie en dienstverlening.

Toegankelijke gebouwen, publieke ruimte en dienstverlening

Werken aan een toegankelijke stad is in een historische stad als Gent met haar vele beschermde monumenten en smalle straten een werk van lange adem. Stad Gent streeft ernaar om gebouwen en publieke ruimte zo veel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Maar het begrip 'toegankelijkheid' overstijgt ook het 'fysieke'. Ook in dienstverlening en communicatie werkt men continu naar een toegankelijker Gent.

Universal design, vrij vertaald als 'ontwerpen voor iedereen', fungeert daarbij als leidraad. Nieuwe gebouwen, straatmeubilair of producten ontwerp je best voor iedereen.
In plaats van aparte voorzieningen voor specifieke behoeften te ontwikkelen, moeten producten, gebouwen en publieke ruimte op zo’n manier ontworpen worden dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht leeftijd, beperking of talenkennis. 

Toegankelijk Gent in kaart

Op het stadsplan hieronder vind je toegankelijkheidsinfo over haltes openbaar vervoer en publiek sanitair in de stad.

Charter toegankelijkheid

Stad Gent, de Stedelijke Seniorenraad, de Adviesraad voor personen met een beperking en het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ondertekenden op dinsdag 3 december 2019 het Charter Toegankelijkheid.

Met het charter engageert het stadsbestuur zich om de komende jaren te werken aan een toegankelijk Gent.

Het actieplan 'Werken aan een toegankelijk Gent, nog voor de eerste stap' wordt uitgerold in verschillende fases. Een eerste fase liep over de periode 2020-2021 en werd ondertussen geëvalueerd en met één jaar verlengd. In 2022 werkt Stad Gent verder aan het tweede actieplan (2023-2025). 

Toegankelijkheidsambtenaar als aanspreekpunt

Sinds 2010 is er ook een Toegankelijkheidsambtenaar aan het werk bij Stad Gent. Deze ambtenaar is het aanspreekpunt voor zowel interne diensten als externen

De Toegankelijkheidsambtenaar:

  • geeft samen met een extern bureau advies rond bouwvergunningen voor publiek toegankelijke gebouwen 
  • formuleert beleidsvoorstellen om de stedelijke dienstverlening toegankelijker te maken
  • is lid van verschillende overlegstructuren, bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, architectuur en monumentenzorg
  • werkt nauw samen met de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid