Stad Gent stelt her­den­kings­oord in Offerlaan open voor de buurt

Het Oord der Gefusilleerden in de Offerlaan opent deze zomer zijn deuren. Elke zaterdag en zondag kan de buurt van deze plek gebruikmaken.

 

Het Oord der Gefusilleerden in de Offerlaan opent deze zomer zijn deuren. Elke zaterdag en zondag kunnen buurtbewoners gebruikmaken van deze luwteplek. Het gaat om een proefproject. De foto's van de 52 verzetsstrijders die er geëxecuteerd werden, krijgen een plekje in het park.​

In de Offerlaan werden in de Eerste Wereldoorlog meer dan 50 verzetsstrijders geëxecuteerd. Het Oord der Gefusilleerden is een herdenkingsplek voor deze gebeurtenis. Normaal gezien is het oord steeds afgesloten voor het publiek. Alleen tijdens een occasionele herdenkingsceremonie gaan de deuren open.

Vanaf zaterdag 13 juni 2020 wordt het oord elke zaterdag en zondag van 9 tot 22 uur geopend. Het is een unieke groene plek in een dichtbevolkte wijk. Buurtbewoners zullen er van de stilte kunnen genieten. Een wijkwerker zal elke avond de poort sluiten.

We openen dit her­den­kings­oord voor het eerst voor het publiek, zowel om de buurt een mooie groene stilteplek te geven als om de herinnering aan de slachtoffers levend te houden. Vandaag leeft in onze samenleving een stevig debat over hoe we omgaan met zwarte bladzijden uit zowel onze eigen geschiedenis als die van anderen. Dat we vandaag dit 'Oord der Gefusilleerden' openstellen, kan helpen om de geschiedenis tastbaarder te maken en er een mening over te vormen.

Mieke Van Hecke , schepen van Protocol

Het openstellen is een proefproject, dat loopt tot en met 27 september 2020. Na het proefproject volgt een evaluatie, waarna beslist kan worden of de plek ook in de toekomst publiek toegankelijk kan worden. Deze oefening kadert in de opmaak van een ruimer masterplan voor de scholencampus aan de Offerlaan en de omgeving van de Jubileumlaan.

Vandaag is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk toegankelijk groen is in de stad: het is onze gemeen­schap­pe­lij­ke tuin. Naast de aanleg van 14 nieuwe parken, mikken we daarom ook op het openstellen van private en semipublieke groenzones. Om de herinnering levend te houden aan wie de dood vond in het Oord der Gefusilleerden, komt er een por­tret­ten­reeks aan het memoriaal.

Astrid De Bruycker , schepen van Buurtwerk en Openbaar Groen

Portrettenreeks

In het Executieoord stierven 52 mensen. De meeste veroordeelden waren verzetsstrijders en werden door de Duitse bezetter geëxecuteerd. De Stad Gent zal een portret van elke gefusilleerde een plek geven op de site in de Offerlaan. De portrettenreeks was eerder te zien op de Bijlokesite tijdens de expo 'Gent, bezette stad' van het STAM.