Bevraging peilt naar band Gentenaars met historische gebouwen in de Kuip

De input van de inwoners zal de Stad Gent helpen bij het opstellen van een toekomstvisie.

Een online bevraging die loopt tot eind januari peilt naar de verbondenheid van de Gentenaars met de historische gebouwen in de Kuip. De input van de inwoners zal de Stad Gent helpen bij het opstellen van een toekomstvisie.
 

De Stad Gent bereidt samen met een onderzoeksteam (aNNo Architecten, Maat Ontwerpers en Orientes) een toekomstvisie voor de historische gebouwen in de Kuip voor. Dat plan moet het mogelijk maken om in de toekomst weloverwogen keuzes te maken voor het stedelijk patrimonium in de binnenstad. Voorbeelden zijn de Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafsabdij, maar ook iets minder gekende gebouwen zoals de Spaanse Gouverneurswoning of het Hof van Rijhove.

Kansen voor de toekomst

Omdat de gebouwen de Gentenaars nauw aan het hart liggen, is er nu een online bevraging om hen bij dit verhaal te betrekken. Welke band hebben de Gentenaars met de gebouwen? Welke verhalen brengen ze naar boven? En hoe wil de Gentenaar deze gebouwen beleven?

Deze input zal de Stad Gent helpen om een toekomstvisie op lange termijn te ontwikkelen. In het voorjaar van 2024 stelt de Stad de eerste bevindingen van het onderzoek voor. In het najaar van 2024 moet de toekomstvisie voor het historisch patrimonium in de binnenstad klaar zijn.

Gentenaars hebben een sterke band met hun historische gebouwen. Als we een plan opmaken voor de toekomst van die gebouwen moeten we daar rekening mee houden. Welke herinneringen hangen eraan vast? Hoe moeten ze worden ingevuld? Via de online bevraging komen we dat allemaal te weten.

Filip Watteeuw , schepen van Publieke Ruimte en Monumentenzorg