"Betaalbaar wonen moet topprioriteit Vlaamse overheid worden"

De Wooncoalitie en de Stad Gent sturen net voor de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ een sterk signaal naar de Vlaamse overheid.

De Wooncoalitie en de Stad Gent sturen op de vooravond van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ een sterk signaal naar de Vlaamse overheid: betaalbaar wonen moet ook op dat niveau een topprioriteit worden. De Stad Gent werkt intussen constructief samen met de Wooncoalitie.
 

Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op dinsdag 17 oktober komen de Stad Gent en de Gentse Wooncoalitie met een gezamenlijke boodschap. Zowel de Stad Gent als de Wooncoalitie steunen de 'woonzaak'. De Wooncoalitie bestaat uit een 50-tal middenveldorganisaties die bezorgd zijn om betaalbaar wonen. Samen met de Stad Gent sturen ze drie duidelijke eisen naar de Vlaamse overheid.

  • Vlaanderen blijft de uitbreiding van sociale huisvesting financieren, zelfs als het verplichte aantal sociale woningen (BSO) bereikt is. Dat betekent verderzetting van de gemeentelijke convenanten met financieringszekerheid van nieuwe sociale woonprojecten; sancties voor gemeentebesturen die hun verplicht aandeel sociale woningen niet (willen) realiseren; en de herinvoering van de sociale last in het grond- en pandendecreet.
  • Vlaanderen verdubbelt de financiering van de sociale begeleiding door nieuwe woonmaatschappijen: één sociaal werker per 500 woningen in plaats van één per 1.000 woningen.
  • Vlaanderen zorgt voor een meer efficiënte samenwerking tussen diensten én op politiek niveau binnen de bevoegdheden Welzijn, Wonen en Energie, met als doel één geïntegreerd beleid dat focust op meer betaalbaar wonen en zorgt voor begeleiding en ondersteuning van kwetsbare bewoners.

En in Gent: constructieve samenwerking rond woonthema’s

Op 17 oktober 2022 overhandigde de Wooncoalitie 30 topprioriteiten aan het Gentse stadsbestuur. Ondertussen diept de wooncrisis verder uit. In aanloop naar 8 oktober 2023 mobiliseerde de Wooncoalitie Gentenaars om deel te nemen aan de volksraadpleging. Daaruit komt een belangrijk signaal voor meer betaalbaar wonen. Vlaams beleid is hiervoor essentieel. In 2023 werden uit de 30 prioriteiten een aantal thema’s gekozen waarrond lokaal constructief wordt samengewerkt.

Naast deze constructieve samenwerking kozen we er deze legislatuur ook voor om de sociale huis­ves­tings­maat­schap­pij­en in Gent te ondersteunen met een eigen pro­ject­sub­si­die. We richtten ook het Ver­huur­ders­punt op, waarbij we verhuurders die willen renoveren intensief begeleiden, zowel praktisch als financieel. Samen met schepen Coddens kwam er een uitgewerkte visie over de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Housing First, de realisatie van een aantal robuuste woningen en de versnelde toewijzing zijn daar het resultaat van.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Het recht op betaalbaar wonen moet voor elke burger gegarandeerd worden. Wonen is de essentiële basis van waaruit je een leven kan opbouwen qua werk, opleiding en sociale relaties. De resultaten van de volks­raad­ple­ging liegen er niet om: veel burgers liggen wakker van betaalbaar wonen en vragen om actie. Betaalbaar wonen moet dan ook een topprioriteit van elke overheid worden. 

Publieksactie op 17 oktober

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, zal de Wooncoalitie op verschillende plekken in Gent mensen aanspreken over het thema wonen en de wooncrisis. Ze gaat in gesprek met Gentenaars over hoe ze de wooncrisis ervaren, informeert over mogelijke ondersteuning en vraagt steun voor de woonzaak.

Armoede is geen eigen keuze en heeft impact op vele levensdomeinen. Een goede woonsituatie biedt een stabiele basis om ook op andere levensdomeinen stappen vooruit te zetten, zoals onderwijs en werk. We moeten alle krachten bundelen in een aangehouden woon- en welzijnsbeleid, vanuit alle overheden en partners, zodat steeds meer mensen een kwalitatief dak boven hun hoofd hebben.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding