Woonstudie Gent

Ontdek alles over de woonstudie, de betaalbaarheid van wonen en huren in Gent.

  • Hoe ziet Gent er als woonstad uit in de toekomst?
  • Welke woningen heeft de stad overmorgen nodig en waar worden die het best gerealiseerd?
  • Hoe zorgt de Stad er voor dat de woningen betaalbaar zijn, kwalitatief zijn en deel uitmaken van leefbare woonbuurten?

Om hier antwoorden op te bieden liet de Stad een woonstudie opmaken. In deze woonstudie wordt op zoek gegaan naar de belangrijkste demografische, sociale en ruimtelijke uitdagingen waarmee de stad vandaag en morgen geconfronteerd wordt op haar woningmarkt.

Studie studentenhuisvesting

In 2020 schreef de Stad Gent een studieopdracht uit over 'Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad'.

De studie beslaat vier luiken:

  • Register studentenhuisvesting: onderzoek met betrekking tot de initiatie van een register studentenhuisvesting om jaarlijks te monitoren op welke adressen de studenten in Gent wonen en hoeveel studenten in Gent wonen.
  • Woonbehoeften: in kaart brengen en analyseren wat de woonbehoeften van studenten zijn.
  • Het verdiepen van een globale visie op studentenhuisvesting in Gent, met opsplitsing in een aantal deelthema’s: aanbodverruiming, ruimtelijk aspect, beheer en handhaving.
  • Het perspectief van bewoners die in de directe omgeving van een groot studentenpand wonen.

Inspiratienota en Aanbevelingen Taskforce Wonen

Om de vele uitdagingen op het vlak van woonbeleid in Gent aan te gaan, werd eind 2017 door de Stad Gent een Taskforce Wonen opgericht. Eind 2018 worden de beleidsaanbevelingen vanuit deze Taskforce aan het grote publiek voorgesteld. Tegelijkertijd stelt de dienst Wonen haar inspiratienota voor het woonbeleid in Gent voor. Op die manier worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.