Taskforce Wonen en Opvang

Taskforce Wonen pakt de wooncrisis aan, met acties op korte, middellange en vooral lange termijn.

Wat is de Taskforce Wonen en Opvang? 

De Taskforce Wonen en Opvang verenigt stadsdiensten, middenveld, private partners en sociale woonactoren om gezamenlijk oplossingen uit te werken voor mensen die een gewone huurwoning niet kunnen betalen. 

De helft van de Gentenaars huurt een woning op de private huurmarkt. Net die markt wordt gekenmerkt door een wanverhouding tussen de kwaliteit en de prijs van de woningen. Een toenemend aantal gezinnen dreigt hun woning te verliezen vanwege kwaliteits- en/of betaalbaarheidsproblemen. De Taskforce Wonen en Opvang formuleert actiepunten  die deze gezinnen vandaag, morgen en overmorgen helpen om hun recht op wonen te realiseren. Hierbij gaat voornamelijk aandacht naar structurele oplossingen op middellange en lange termijn. Maar ook op korte termijn wil de Taskforce tijdelijke oplossingen vinden voor de meest precaire en dringende situaties.

Over wie gaat het?

Het gaat over huishoudens die in een precaire situatie wonen op de huurmarkt en over huishoudens die niet wonen. Het kan ook gaan om eigenaars die door tegenslag met een laag inkomen op de huurmarkt terecht komen, waar nu al te weinig betaalbaar aanbod is voor mensen met een laag inkomen. Precaire woonsituaties kunnen op zéér korte termijn omslaan in dakloosheid.

Taskforce Wonen

Concrete realisaties en relevante projecten

Benieuwd wat Taskforce Wonen al heeft gerealiseerd?

Lees het hier

Open vergaderingen en themavergaderingen

Blijf op de hoogte van de werkpistes, realisaties en toekomstplannen binnen de Taskforce Wonen en Opvang.

tijdslijn

Vergaderingen

7 januari 2020

12 juni 2020

30 april 2021

23 juni 2021

13 oktober 2021

9 februari 2022

Aanbevelingen en Inspiratienota

Lees hier de aanbevelingen van de Taskforce Wonen en Opvang

Aanbevelingen PDF (8.97 MB)

Kom meer te weten over de inspiratienota voor het woonbeleid in Gent

In deze nota worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.

Inspiratienota PDF (12 MB)

Beëindigen van dakloosheid 

Verschillende internationale voorbeelden tonen aan dat het mogelijk is om dakloosheid te beëindigen indien hiertoe voldoende preventie en een gefaseerd huisvestingsbeleid wordt opgezet. Het is bewezen dat het voorzien van een huurwoning met begeleiding (Snelle Herhuisvesting, Housing First, alternatieve woonvormen) de meest efficiënte manier is om dakloosheid aan te pakken. We zien in verschillende onderzoeken wereldwijd een significante verhoging van welzijn, gezondheid, inkomen en deelname aan de maatschappij wanneer daklozen duurzaam worden gehuisvest.

Voor Gent willen we met het ROOF-actieplan het pad effenen om tegen 2040 de stad vrij te maken van chronische dakloosheid voor mensen met wettig verblijf. Het actieplan bespreekt zowel de visie, het model als de concrete acties waarmee Gent dakloosheid wil beëindigen tegen 2040.

De Taskforce Wonen en Opvang werkt ook mee aan:

  • Gent knapt op
  • Codak: een project met betaalbare huurappartementen
  • At home: meer bouwgroepen in Gent

Heb je nog vragen? 

Projectleider: Patricia Vanderbauwhede Dienst Wonen Stad Gent - patricia.vanderbauwhede@stad.gent – 0475 389139