Concrete realisaties en relevante projecten

Project Vesalius, Project Hurstweg, Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, Gent Knapt Op, ROOF

 • Project Vesalius (afgerond)

In 2019 en 2020 konden kwetsbare thuislozen terecht in de voormalige studentenhome Vesalius. HOGENT en Stad Gent werkten samen om ongeveer 100 vluchtelingen en time-outers (daklozen die om medische redenen een pauze nodig hebben) tijdelijk een dak boven het hoofd te bieden. De bewoners kregen niet enkel een verblijfplaats maar ook begeleiding door CAW (en later G4S Care). Er werd nauw samengewerkt met Traverse, een Nederlandse organisatie gespecialiseerd in daklozenopvang. De meeste vluchtelingen stroomden nadien uit naar een reguliere woonoplossing.

 • Project Hurstweg (afgerond)

Eind 2018 kregen een 56-tal woonwagenbewoners een staanplaats op de Hurstweg/Buitensingel. Ze konden er verblijven als ze een gebruikersovereenkomst ondertekenden en zich lieten begeleiden richting school of werk.  Dit project mondde uit in het project Lübeck, een gecentraliseerde opvang met een verplicht integratietraject voor mensen die (clandestien) in mobiele woonwagens of barakken wonen. Hiermee streeft het stadsbestuur naar een totaaloplossing voor alle bewoners en terreinen. Lees hier alles over postmobiel wonen op de Lübecksite

 • Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare doelgroepen

De voorbije jaren lanceerde de Stad Gent meermaals een projectoproep om middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk de kans te geven om hun panden op te knappen. De Stad voorziet via deze projectoproep een bijkomend aanbod op de huisvestingsmarkt voor kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en andere kwetsbare groepen. Verschillende organisaties binnen jongerenwelzijn deden al beroep op de projectsubsidie: vzw Stappen, vzw Steevliet, vzw Trafiek en vzw Woongift knapten al panden op dankzij het project. 

 • Gent Knapt op

Gent Knapt op renoveert woningen in Gent die in slechte staat zijn zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. 

 • ROOF (afgerond)

ROOF is een URBACT-project, dat liep van 2019 tot 2022 en mee werd gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het bestaat uit een netwerk van 9 Europese steden die dakloosheid willen beëindigen door innovatieve huisvestingsoplossingen te creëren.

De 9 Partnersteden zijn Gent (BE – Lead Partner), Braga (PT), Glasgow (VK), Luik (BE), Odense (DK), Thessaloniki (GR), Timisoara (RO), Toulouse Métropole (FR) en Poznan (POL).

Het netwerk wisselt kennis uit over:

 • de verzameling van accurate data over dakloosheid
 • de omslag van het managen van dakloosheid naar het beëindigen van dakloosheid dankzij het 'Housing First' principe. 

Het ROOF netwerk gebruikte die opgedane kennis per stad bij de opmaak van een geïntegreerd lokaal actieplan. Het lokaal actieplan werd ontwikkeld in samenwerking met de verschillende stakeholders (middenveld, publiek, privaat, politici, academici,…) via een lokaal op te richten URBACT Local Group (ULG). In Gent bestaat de ULG grotendeels uit leden van de Taskforce Wonen.

Ontdek in onderstaand filmpje wat ROOF juist is

Het ROOF netwerk deed ook nog dit:

 • kennisdeling via (digitale) thematische sessies
 • bezoeken aan en van de partnersteden
 • reflectie over het beëindigen van dakloosheid en het implementeren van Housing First
 • het uitwerken van key messages voor de Europese unie, deze dienen als advocacytool

Op 13 mei 2022 vond het final event van ROOF plaats in Gent. De aftermovie van deze dag is hier te zien.

Alle informatie over het project ROOF is te vinden op roofnetwork.eu en de website van URBACT.