Woonstudie wijst op oplopend tekort aan (gezins)woningen

Opmerkelijk is dat het tekort aan gezinswoningen groter is dan aan appartementen, volgens de studie een van de belangrijke uitdagingen.

Tegen 2040 zou het tekort op de Gentse huizenmarkt oplopen tot bijna 6.000 woningen, veel meer dan gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe woonstudie. Opmerkelijk is dat het tekort aan gezinswoningen groter is dan aan appartementen. Dat is volgens de studie een van de belangrijke uitdagingen waarmee Gent op de woonmarkt geconfronteerd wordt.
 

In opdracht van de Stad Gent heeft studiebureau Atelier Romain samen met studiebureau Endeavour een onderzoek afgeleverd over de Gentse woonmarkt. Daaruit blijkt dat de woonvraag in realiteit sneller groeit dan nu wordt aangenomen. Geschat wordt dat tegen 2040 nog eens 20.000 huishoudens op zoek zullen zijn naar een woning in Gent. Tegen dan zou het tekort oplopen tot bijna 6.000 woningen. Om het aandeel sociale woningen tegen 2040 tot 16 procent te laten stijgen, is er nood aan 5.800 bijkomende sociale huurwoningen bovenop de reeds geplande.

Opmerkelijk is dat de trend niet gelijkloopt met die in Vlaanderen: het aantal alleenstaanden neemt af en er wordt een toename verwacht van gezinnen met vier en meer personen. Er zijn volgens de studie dus meer gezinswoningen nodig. Het tekort aan bepaalde woningtypologieën heeft ook invloed op zowel de betaalbaarheid als op de kwaliteit.

Naast de inspanningen die zich richten op sociale huur en budgethuur moeten we ervoor zorgen dat het woonaanbod gericht kan uitbreiden. Een focus op gezinswoningen is cruciaal. Niet alleen voor de laagste inko­mens­groe­pen, maar in alle woning­markt­seg­men­ten. Op die manier vermijden we dat kapi­taal­krach­ti­ge Gentenaars andere kopers of huurders verdringen en zorgen we ervoor dat iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol kan wonen.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Een bijkomend probleem is dat er in veel wijken geen divers aanbod is. In de 19de-eeuwse gordel is er een tekort aan grote woningen. In wijken met meer vergrijzing zijn er veel grote gezinswoningen die onderbezet zijn. Door in die wijken een gericht en aangepast aanbod te creëren voor senioren, kan er meer woonmobiliteit komen.

De studie levert nog aanbevelingen. Er moet sneller werk gemaakt worden van betaalbare woningen in de huursector, er is een gerichte en langdurige groei nodig van het woonaanbod (zeker voor gezinnen), bestaande woningen moeten sneller gerenoveerd worden en er moet werk gemaakt worden van levenslang wonen in de eigen wijk. Tot slot moet ook de bouw van studentenhuisvesting een versnelling hoger.

Het succes van de stad zorgt voor een grote woondruk, we moeten de dynamiek van deze stad nu gebruiken om een antwoord te bieden voor de doelgroepen die uit de boot (dreigen te) vallen.

Brecht Vandekerckhove, Atelier Romain

De Stad Gent levert al heel wat inspanningen. Zo is er een actieplan studentenhuisvesting en wordt het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht gemaakt. De Stad Gent gaat nu met de nieuwe studie aan de slag om nog meer in te zetten op een betaalbaar, kwalitatief en intergenerationeel woonaanbod.

Download het volledige onderzoek

Woonstudie Gent PDF (37.86 MB)