gemeenteraadszaal.jpg

Gemeenteraadscommissies

Je vindt hier de samenstelling, bevoegdheden, werking en vergaderdata van de commissies. En je kan de commissies (live) beluisteren.

Wat doen de commissies?

Een gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema's of dossiers, bedoeld voor de gemeente- of OCMW-raad, toegelicht en uitgebreid besproken. De commissie neemt geen besluiten, maar bereidt de raad voor. De gemeenteraad en de OCMW-raad nemen nadien de besluiten.

De commissies vergaderen éénmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Je kan de openbare vergaderingen live beluisteren of bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

Het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad regelt de werking van de commissies en het verloop van de vergaderingen.

Welke commissies zijn er? Wie zetelt in de commissies?

In Gent zijn er zes gemeenteraadscommissies. Die bestaan elk uit 17 gemeenteraadsleden. In deze lijst vind je de samenstelling van de commissies. De zes commissies zijn:

 • Commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
  • Voorzitter: Ronny Rysermans
  • Plaatsvervangend voorzitter: Joris Vandenbroucke
 • Commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
  • Voorzitter: Cengiz Cetinkaya
  • Plaatsvervangend voorzitter: Mieke Bouve
 • Commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
  • Voorzitter: Güner Yeliz
  • Plaatsvervangend voorzitter: Karin Temmerman
 • Commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
  • Voorzitter: Carl De Decker
  • Plaatsvervangend voorzitter: Gert Robert 
 • Commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
  • Voorzitter: Anne Schiettekatte
  • Plaatsvervangend voorzitter: Hafsa El-Bazioui
 • Commissie milieu,personeel en FM (MPF)
  • Voorzitter: Sara Matthieu
  • Plaatsvervangend voorzitter: Jef Van Pee

 

Raadpleeg de vergaderdata, agendapunten en luister (live) naar de commissies

Op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming vind je de vergaderdata van alle commissies terug. Hiervoor ga je naar de 'Kalender'. Daar kan je aanvinken welke vergaderingen (bv. alle commissies) je in de kalender wil zien. Verder kan je aangeven van welke maand je de vergaderingen wil zien. 

Per vergadering vind je (enkele dagen op voorhand)  de agendapunten en de (ontwerp)besluiten. Je kan daar ook alle vergaderingen beluisteren! Dit kan zowel live, als achteraf.

Je mag de vergaderingen ook bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis (Botermarkt 1, 9000 Gent).

eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om beslissingen te nemen.